Debrecen – Szent Anna templom

Határon belül - 93.000 km2

A debreceni Szent Anna Katolikus Székesegyház 1721 és 1746 között épült egy Egerben élt olasz építőművész Giovanni Battista Carlone tervei alapján. A barokk stílusú templom eredetileg zárdatemplomnak épült a piaristák számára.

A Szent Anna Székesegyház története

Debrecenről tudni kell, hogy 1552-től nem működött a városban katolikus egyház, így katolikus templom sem volt a városban. Az 1715-ös országgyűlésen megszavazták Debrecen városának a szabad királyi városi jogokat, de Csáky Imre kalocsai érsek, váradi püspök és Bihar megyei főispán kérelmére a kiváltságok feltétele az volt, hogy a katolikus plébánia és a ferences rendház számára a város telket biztosítson. Tehát ez volt a kezdet a templom felépítéshez.

A katolikus plébánia 1716-tól működik Debrecenben a Szent Anna utca és a Varga utca sarkán. A Szent Anna utca már a középkorban is ezt a nevet viselte, és feltehetőleg a valamikor az utca elején elhelyezkedett kápolnáról kapta a nevét. Az igencsak lassan épülő templom 1746-ra torony nélkül készült el. 1811-ben egy tűzvész erősen megrongálta a templomot. Majd a döntés az lett az 1830-as években, hogy épüljön templomtorony, Povolny Ferenc tervei alapján új és a végleges homlokzat került copfstílusban kialakításra és 1834-re elkészült a kettős torony.

A templom díszítettsége

A Szent Anna tiszteletére szentelt templom belsőterében a művészileg talán legértékesebb és legrégebbi tárgya a második oltárnál álló Calasanzi Szent Józsefet, a piarista rend alapítóját ábrázoló alkotás, amely egy gazdagon faragott barokk keretbe van foglalva. A kapuk melletti fülkékben csodálhatjuk meg balról Szent István király, jobbról fia Szent Imre herceg szobrát.

A Szent Anna Székesegyház főbejárata fölött az alapító Csáky címere látható. A templom főoltárképe Szent Annát, Mária tanítóját a templom vésőszentjét ábrázolja. A mellékoltárok faragványai és barokk szobrai bizonyosan a 18. század mestereinek munkái. Az 1830-as évek során végzett felújítások során kerültek a falakra a freskók és stukkódíszek, a mennyezetfreskókat Ungváry Sándor készítette, és az Árpád-ház szentjeit ábrázolják.

A 15-18. századi katolikusság jellegzetes alakjait idéző faliképek Takács István és Prohászka József munkái. Az altemplomban található Csáky Imre kriptája is a piarista kegyesrend tagjainak kriptái mellett.

A Szent Anna római katolikus plébánia templom 1993. május 31.-én a Debreceni-Nyíregyházi Egyházmegye megalapítása során emelkedett székesegyházi rangra.

http://debrecen.varosom.hu/latnivalok/vallasi-epuletek/Szent-Anna-Szekesegyhaz.html

Vélemény, hozzászólás?