Kategória Archívum: Erdély – Partium

Zsibó – Wesselényi Miklós kastélya – dia pozitívről másolva

Erdély - Partium

A kastély első ura, Wesselényi Ferenc 1584-ben Báthory István híve és nagyérdemű kamarásaként kapta meg Hadadot és Zsibót, huszonhat faluval és a bárói címmel. Erdély egyik legszebb barokk kastélyának tartott épületet 1778-ban kezdték el építeni. A munkálatok több mint harminc évig tartottak. 1805-ben, Kazinczy Ferenc első erdélyi útja alkalmából Franz Neuhausert, a fiatal festőművészt találta Zsibón, aki a kastély ebédlőjének vászonra festett vadászjelenetein dolgozott. A kastély mai formáját idősebb Wesselényi Miklós idejében nyerte el, a kastély melletti lovardát is ő építtette 1771-ben. A lószobrot, amely az istálló falán látható, Johannes Nachtigall faragta. A Wesselényiek büszkesége volt a messze földön híres zsibói ménes, amely apáról fiúra szállt. A kastély végül 1810-re készült el. Az épületen barokk és klasszicista építészeti elemek keverednek, nagy árkádos loggiája és a középkori hagyományoknak megfelelő négy sarokbástyája különösen látványos.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Székelyudvarhely – A 351 éves Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium és a Református templom

Erdély - Partium


Tavaly ünnepelte fennállásának 350 éves évfordulóját a patinás erdélyi református oktatási intézmény, amely újra megerősödve- kiváló tanárokkal, sikeres pedagógiai és hitéleti eredményekkel, örömteli diákélettel büszkélkedhet. A közel 1000 fős diáklétszáma a legkisebbektől az érettségiző fiatalokig terjed.
Ezek az ifjak megállják a helyüket Erdély szerte és sokan eredményes továbbtanulók is egyben. A nagy román tengerben nem könnyű a feltételek megteremtése, a mindennapi élet, küzdelem, a sok sok munka révén jönnek csak az eredmények- nyilatkozta az iskolájára, a történelmi hagyományaira büszke /szimpatikus igazgató.
Sajnos tavaly és az idén is egyenlőre a méltó emlékezést megakadályozta a pandémia. Folyamatosan zajlik az iskola együttes rekonstrukciója , bővítése. Rendezvények-online, könyv megjelentetése igyekszik pótolni az élő találkozókat. Húsz éve egyetlen osztállyal indult az oktatás , ahol nagy hangsúlyt fektetnek a keresztyén nevelésre, az emberi értékekre, a közösségre.

A híres székely iskolát gróf Bethlen János hívta életre 1670-ben, majd Baczkamadarasi Kiss Gergely szervezte meg az oktatás elindítását. (1771—1781 között felépült Ó-Kollégiumban)
Az Ő közbenjárásával épült fel fel a belvárosi református templom és az Ó-Kollégium.
A kollégiumnak nevezett mai főépület 1911-12 között a magyar állam támogatásával épült szecessziós stílusban. Amelyet a román kommunisták 1948-ban kisajátítottak – (jogtalanul elvettek!)
1994-ben indult újra a református oktatás Székelyudvarhelyen, 2002-ben lett független jogi személy az intézmény- akkor vette fel az alapító nevét is.
Őszinte tisztelet és elismerés az iskolavezetés és a pedagógusok felé.

Reformátusok lapja – Berekméri Gabriaella írásából emelte ki e gondolatokat és a
fotókat készítette Bagyinszki Zoltán.

Temesvár – Polgári Menházalap Gyárvárosi Bérháza

Erdély - Partium


Évekkel ezelőtt egy kedves temesvári művészeti íróval, Szekernyés Jánossal volt módon körbejárni és fotózni a temesvári szépséges magyar értékeket, épületeket.
Sétáink közben jókat beszélgetve ismerhettem meg a magyarság helyi kultúráját, aktuális tevékenységét- nehézségeit.
Az építészet, a szobrok, a Béga csatorna, a parkok, a sok sok villaépület, után a Temesvár-Gyárváros i rész következett. A monumentális Ybl Lajos féle Milleniumi templom lenyűgözött, és szomorúvá is tett a rendszeres román misékkel – lassan túlnőve a magyar hívek számát.
A téren a templom mellett emelkedik az egyedi formavilágú Székely László városi főmérnök alkotása, egy szecessziós stílusban készült hatalmas bérház- mit bérház Palota, amelynek földszintjén az üzletek mellett kávézó és étterem is található.
A közeli Béga csatorna a történelmi Magyarország valódi mérnöki remekműve- amelyet egy különleges híd tesz még érdekesebbé.
Szeretném megköszönni Jánosnak az “idegenvezetést” és a pár hónapra rá megszervezett temesvári építészeti témájú kiállításom lehetőségét.

Bagyinszki Zoltán

Herkulesfürdő, József Főherceg – szálloda /terv.: Hoepfner Guidó és Györgyi Géza 1903.

Erdély - Partium

Temesvár – Milleniumi templom

Erdély - Partium

Ez Temesvár legnagyobb római katolikus temploma. 1896-1901 között építették, a magyarok e vidéki letelepedésének 1000 éves évfordulója tiszteletére. Ez a gyárnegyedi parókia második római katolikus temploma. Az első régebbi, 1726 körül épült a sörgyár közelében. Az új templom felavatásával egyidőben, a régit átadták a görög katolikus egyháznak, mert abban az időben híveik számára nem tudtak egy megfelelő templomot biztosítani. A hatalmas millenniumi templom neo-román és neo-gótikus stílusban épült Ybl Lajos tervei alapján. Tornyai 65 m magasak, a központi kupola 45 m, a legnagyobb harang 2 420 kg, orgonáját pedig Leopold Wegenstein temesvári mester készítette. A templom befogadó képessége 3000 lélek.

https://www.welcometoromania.eu/Timisoara/Timisoara_Catedrala_Millennium_m.htm

Bereck – Gábor Áron szülőháza és emlékműve – 2021. Március 15.

Erdély - Partium

Berecken született Gábor Áron az ágyúöntő, 48-as szabadsághős és a háromszéki önvédelmi harc jeles tüzér őrnagya, 1814. november 21-én.  Egykori szülőháza helyén álló házat emléktábla jelzi (103 szám), 1992-ben felavatott egész alakos szobra pedig a  római katolikus templom közelében áll. E templom harangot nem öntötték ágyúvá 1848-49-ben, egy másik berecki harangot azonban igen.

(forrás: http://www.utazzerdelybe.hu )

Marosújvár – Erdély szívében. Tragikus Trianon!

Erdély - Partium

Nem éppen szívderítő látvány volt 23 évvel ezelőtt- még diapozitív koromban….
Fájdalmas tisztelet a romantikus (angol gótikus) stílusú épületért és az egykori történelmi magyar családokért.
Mikó-Teleki kastély, tervezte: Kagerbauer Antal. Átalakítás 1860-1862.
Csodás fekvése van az egykori úri laknak, amely a Maros feletti dombon pompázott egykoron Alsó-Fehér vármegyében.
Az épületet a Teleki család visszaszerezte, vajon mit tudnak kezdeni a teljesen lepusztult épülettel?
Több képpel Én nem fájdítanám a kedves látogatókat, érdeklődőket.

Bagyinszki Zoltán

Harina – Református templom

Erdély - Partium

Az Erdély egyik legjelentősebb és legidősebb, fennálló középkori műemléke 1200 körül épült föl kései, érett román stílusban. Eredeti titulusa Szent Péter volt. Alapítói valószínűleg Kacsics nembeli nemesek lehettek. Eredetileg bencés szerzetesek működtek itt, akik a tatárjárás e vidéket különösen súlyosan pusztító ideje alatt vagy elpusztultak, vagy szétszóródtak. Ezután már plébániaegyházként működött tovább.

A három hajós, téglából épült, bazilikális elrendezésű, keletelt tengelyű templom nyugati homlokzatán toronypár áll. Főszentélye félkörös alaprajzú. Oldalhajóinak mellékszentélyei kívül egyenes záródásúak, míg belül félkörösek. Az egész épületen sok román kori műrészlet őrződött meg: ablakok, kapu, ívsoros párkányzat. A 15. sz. második felében készült a szentély gazdagon faragott, gótikus szentségtartó fülkéje.

1834-ben egy erős földrengés alaposan megrongálta a déli tornyot és mellékhajót, valamint a nyugati homlokzatot. Innentől állaga folyamatosan romlott, végül egy időre teljesen használhatatlanná vált. 1891-ben aztán az evangélikusok – minden engedély nélkül – a déli tornyot és mellékhajót elbontották és egy szakszerűtlen terv alapján újjá kezdték építeni. A műemléki bizottság végül a Sztehlo Ottó által \”korrigált\” tervek szerint hagyta jóvá az újjáépítést. E beavatkozásnak köszönheti a templom mai, aszimmetrikus nyugati homlokzatát.

A templom főhajóját félköríves árkádok választják el az alig fele magasságú mellékhajóktól. A templombelső megvilágítását félköríves záródású ablakok biztosítják. A templom belső falfelületein középkori falfestmények maradtak fenn. A kiemelt főszentély alatt nyomott kosáríves, boltozott kripta van, amely a főhajóból nyílik.

http://muemlekem.hu/hatareset/Evangelikus-templom-Harina–1079

Nagydisznód – Erődített templom

Erdély - Partium

Szász evangélikus templomvár Brassó közelében. Egyedi impozáns középkori épületegyüttes, 53 m magas toronnyal.
(érdekességként- a közelben található a románkori Kisdisznód műemlék temploma is.) A bazilikás elrendelésű templomvárat 1349-ben említi oklevél. Szent Walburga tiszteletére szentelték fel.
Tornyán helyezték el elsőként a toronyórát Erdélyben. A románkori templomvárat több török támadás éri, a XV. század végén kijavítják és bővítik gótikus stílusban.
Kettős ovális védőfalat kap-belül gyilokjáróval. tornyokkal és vizesárokkal veszik körbe, kettős felvonóhíddal lehet csak a belső udvarba jutni. 1601- ben Basta generális hadai elfoglalják az erődítést. 1658-ban a tatárok égetik fel a falut. Az evangélikus templom sekrestyéjében csodálatos reneszánsz –papi síremlék található.

Fotó: Bagyinszki Zoltán
Tartalom-szöveg: Csorba Csaba – Tóth Kiadó, Debrecen-Erdélyi templomok c. albumából

Kakastarély és környéke 2021.

Erdély - Partium


Téli hangulat Felsőbánya feletti hegyekben – fotó Kerekes Zsóka.
De jó volna nálunk is ilyen..

Bagyinszki Zoltán