Magyar építészet sorozat I-VI. kötet

Könyvek

1500 év a történelmi Magyarország területén.

Fitz József-díjjal kitüntetett sorozat!

Nap mint nap épületek sokasága mellett megyünk el, és észre sem vesszük szépségüket. Új, hatkötetes sorozatunk ezen kíván segíteni, amikor közreadja a magyar építészet történetének gazdagon illusztrált köteteit. Nem titkolt célunk: felhívni a figyelmet hazánk épületeire – mind a történeti, mind pedig az első világháború utáni Magyarország építészeti kultúrájára.

A fotók sok esetben az épület belső terébe is bepillantást engednek, egy-egy motívumot külön kiemelnek. A válogatás összeállításakor a szerzők arra törekedtek, hogy az egyes stílusokat a magyar építészettörténetben betöltött szerepük és a megmaradt emlékek száma szerint súlyozva mutassák be. A kötetek szerzői egy-egy tágabb építészettörténeti korszak kiváló magyar szakértői. Főszerkesztő: Ritoók Pál

A sorozat képeinek zömét ( közel 2000 fotót a történelmi Magyarország területéről ) Bagyinszki Zoltán fotográfus sokévi munka során készítette. A kötetek előszavát Finta József építész írta.

A SOROZATBAN MEGJELENT:

1. A RÓMAIAKTÓL A ROMÁN KORIG

Magyarországi építészet a kezdetektől 1241-ig

2. GÓTIKA ÉS KORA RENESZÁNSZ

A tatárjárástól Buda elfoglalásáig (1241-1541)

3. KÉSŐ RENESZÁNSZ ÉS KORA BAROKK

Buda elfoglalásától a szatmári békéig (1541-1711)

4. A BAROKK, A ROKOKÓ ÉS A COPF

(1711-1808)

5. KLASSZICIZMUS, HISTORIZMUS

A Szépítő Bizottmánytól az Ezredéves kiállításig (1808-1896)

6. A HUSZADIK SZÁZAD

Az Ezredéves kiállítástól a hannoveri magyar pavilonig (1896-2000)

Vélemény, hozzászólás?