Barcarozsnyó – vár

Erdély - Partium

Egyes történészek szerint a várat a II. Endre által betelepített német lovagrend építette a XIII. században. Oklevelekből azonban kiderül, hogy ez a feltételezés nem állja meg a helyét. Valószínűleg a XV. században épült, és a város lakosságának nyújtott menedéket ellenséges támadások esetén.
Kezdetben nagyon szerény “váracska” volt, őrségét mindössze egy porkoláb és négy darabont alkotta. Fejlődése a 1500-as évek második felére tehető, mivel ebben az időben szinte szünet nélkül dúltak a harcok a környéken.

A vár első komolyabb próbatétele 1612-ben volt, amikor Báthory Gábor fejedelem a szászok ellen fordult. Miután sorra bevette városaikat és templomerődjeiket, Rozsnyó is sorra került. A lakosság a várba menekült, és elszántan készült a védelemre. Mathis János székelyei azonban elzárták a várat a hegy lábánál található egyetlen forrástól, így a védők hamarosan feladták a várat. Báthory egy év múlva váltságdíj fejében visszaadta Törcsvár és Rozsnyó várát a szászoknak.

A várat ezután kibővítették, kutat ástak, és sok kis házat emeltek a belső várudvaron, hogy újabb támadások esetén legyen hol lakniuk. Felkészültek a hosszabb ideig tartó körülzárásra is, mert kápolnát és lelkészlakást is építettek.

A munkának meg is lett az eredménye, mert az 1658-as tatár betöréskor a vár mentette meg a lakosságot. Két év múlva II. Rákóczi György csapatai is sikertelenül ostromolták az erődítményt. Valamivel később Konstantin, oláh vajda tört be a Barcaságba, de a várat neki sem sikerült bevennie.

1688-ban Badeni Lajos herceg csapatai vonultak be Erdélybe, akiket a szászok nagy örömmel fogadtak. A császáriak azonban visszaéltek vendégszeretetükkel, és kifosztották őket. Később Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai, majd Rabutin seregei tartották rettegésben a várba menekült lakosságot.

1718-ban az elszállásolt németek felgyújtották a várost, és ezzel együtt a vár is porrá égett, csak a falai maradtak meg. A város lakossága ekkor sem hagyta, hogy a vár teljesen elpusztuljon és erejükhöz mérten helyreállították.

1802-ben erős földrengés rongálta meg az erődítményt, aminek hatására az északi nagy torony és a kápolna összeomlott, a házak pedig megrepedeztek. Ekkor már csak a raktárként hasznosított épületeket hozták rendbe, a vár többi része megmaradt romnak.

http://www.erdelyiturizmus.hu

Vélemény, hozzászólás?