Körösszegapáti – Csonkatorony és királygyilkosság

Határon belül - 93.000 km2

A Körösszegi vár – még egy csonkatorony és Szent László király legendája

A bihari részen a román határ mentén Körösszegapáti és Berekböszörmény határában, a közútról jól látszik a hajdani körösszegi vár máig megmaradt lakótornya, melyet a közelben lakók csonka toronynak neveznek.
A hazánkat Romániától elválasztó államhatár túloldalán található – igaz, csupán néhány méterrel – várrom közeli és legális megtekintéséhez, a Biharkeresztesi határátkelő helyen átkelve, onnan DNy-i irányba autózva, Körösgyéres és Vizesgyán településeken juthat el az érdeklődő.
Építésének ideje a tatárjárás korára tehető. Kő hiányában falát égetett téglából építették, mintegy hét emeletnyi magasságra. Az idő múlásával elvesztette az építésekor neki szánt szerepét. Állapota egyre romlott, végül csak a ma is látható torony maradt meg belőle. 1901-ben még teteje is volt.
A csonka torony történetéhez kapcsolódik egyik Árpád-házi királyunkhoz fűződő történelmi esemény. 1290. július 10-én a vár szomszédságában gyilkolták meg IV. (Kun) László magyar királyt kedvenc kunjai.
Legenda így írja le az eseményeket: Az országban akkoriban nagy volt a zűrzavar. A IV. László király fiatal, jóképű uralkodó, távol a nagy urak torzsalkodásaitól, a káosz fokozódásával egyre többet tartózkodott a kunok alföldi szálláshelyén, a körösszegi várban és annak környékén. A környezetében lévő kun urak szemre való feleségei, szép lányai szívesen voltak az ifjú király közelében. Kun szeretőinek neveit is feljegyezte a történetírás, Édua, Köpcsecs és Mandula nyújtottak az ifjú királynak vigasztalást emberi magányában. Ezt azonban koránt sem nézték jó szemmel a férjek és apák. 1290. július 10-én, éjszaka bizalmasai rárontottak a mulatozás és tivornyázás után a sátorban alvó királyra, és szörnyű sebeket ejtettek rajta, könyörtelenül megölték. Mindössze 28 évet élt. IV. László egyéni tragédiájának betetőzése, hogy végül szeretett kunjai kezétől vesztette életét.

www.korosszegapati.hu
www.haon.hu
www.kunlaszlofesztival.hu
www.kirandulasszervezo.hu

Hozzászólás tiltva.