Szabadegyháza – Heródes lakomája (kőfaragvány a XII.sz. 2. fele)

Határon belül - 93.000 km2

A területen futott végig valaha az Intercisa-Gorsium; római limes útvonala. A templom régészeti azonosítása nem történt meg, nem látható, de a védett területen egy 19. századi magtár áll. Az egykori templom két kőfaragványát – melyeket a településen található Szőgyényi-Marich sírkápolna falából bontottak ki – a Székesfehérvári István Király Múzeumban őrzik. (megj.: Magyar-szőgyéni és szolgaegyházi idősebb Szőgyény-Marich László császári és királyi kamarás, az aranygyapjas-rend vitéze, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja.Felesége Marich Mária, szolgaegyházy Marich István Dávid és krajovai és topolyai báró Kray Franciskának egyetlen leánya, csillagkeresztes hölgy volt. Felesége 1841. január 1-jén fiúsíttatott, minek következtében Szőgyény 1854. július 31-én, majd 1862. január 22-én kelt királyi magyar oklevélben engedélyt kapott a két család nevének és címerének egyesítésére.)

http://neta.itthon.hu

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!