Nagyszeben – Európa Kulturális Fővárosa 2007

Erdély - Partium

Az uniós tagországok kulturális tárcavezetőinek részvételével 2004. május 27-én lezajlott Miniszterek Tanácsa ülésen elfogadták a 2004/654/EC sz. határozatot, amely szerint a 2007-ben az “Európa Kulturális Fővárosa” címet Luxembourg városa mellett a Románia területén található Nagyszeben kapja. A több nemzetiséget, kultúrát és vallási felekezetet integráló település elsősorban sokarcúságára és az itt megvalósuló kulturális együttműködésekre helyezte a hangsúlyt pályázatában, melynek “Cultures living hand in hand” (Kultúrák kéz a kézben) lett a címe.

Nagyszeben és Luxemburg együttműködését jól példázza, hogy a Főhercegség 2003 során konzulátust nyitott a városban, amelynek ünnepélyes felavatásakor Henri főherceg és Maria Teresa főhercegné is jelen voltak. A látogatás jó alkalmat biztosított az itt élő németajkú kisebbség és Luxemburg közös nyelvi és történelmi gyökereinek hangsúlyozására, így Klaus Werner Johannis polgármester pályázattal kapcsolatos felvetését a luxemburgi fél rendkívül kedvezően fogadta.

A román-luxemburgi közös pályázat jogi alapjait az Európai Parlament és a Tanács ezen közösségi kezdeményezésre vonatkozó 1418/1999/EC sz. határozata adta meg, amely lehetővé teszi az EU tagsággal nem rendelkező európai országok részvételét is. Ennek megfelelően Razvan Theodorescu, román vallási és kulturális miniszter 2004. január 8-án keltezett levelében jelezte a Miniszterek Tanácsának, hogy Románia Nagyszeben városát kívánja jelölni, s ezt követően 2004. március 18-án a Bizottságnak hivatalos formában is megküldték a pályázatot. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók Bizottságának képviselőiből összeállított kiválasztó fórum (az ún. Selection Panel) 2004. április 5-én kiadott hivatalos beszámolójában értékelte a pályázatok tartalmát, s a Parlament véleményével kiegészített dokumentáció a Bizottság ajánlásával került a végül pozitív döntést hozó Miniszterek Tanácsa elé.

A rendkívüli lehetőségeket magában rejtő kulturális fővárosi szerepre Nagyszeben ambiciózus fejlesztési tervekkel és rengeteg eseménnyel készül, amelyekről bővebb információk a http://www.sibiu2007.ro honlapon találhatóak.

Forrás: www.kulturpont.hu

Vélemény, hozzászólás?