Az Egresi Ciszterci kolostor története 1179–1500 között a régészeti kutatás szempontjából

Erdély - Partium

A Bánsági Nemzeti Múzeum szeptember 15-október 9 között a látogatók elé tárta egy időszakos kiállítás keretén belül az egykori egresi ciszterci kolostor pompáját. A Temes megyei Nagyszentpéter (Sânpetru Mare) községhez tartozó Egresben (Igriș) található monostor maradványa az egyik legjelentősebb középkori régészeti lelő-helyként kell számon tartani. Az egresi kolostor a középkori Magyar Királyság egyik jelentős középkori vallási létesítménye, ahol az írott források szerint II. András királyt (1205-1235) és feleségét, Courtenay Jolántát örök nyugalomra helyezték.
A kiállítás a Bánáti Nemzeti Múzeum régészei és a budapesti „Pázmány Péter” Katolikus Egyetem Régészeti Intézetének munkatársai és hallgatói által, valamint más romániai felsőoktatási intézmények régész munkatársaival (a bukaresti Román Aka-démia „Vasile Pârvan” Régészeti Intézete, a Zilah Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum) együttműködve a 2016-2017 és 2019-2021 között dr. Daniela Tănase és dr. Major Balázs vezetésével végzett szisztematikus régészeti kutatásokat mutatja be. A kiállítás régészeti leletek és képek segítségével mutatja be a kolostor történetének főbb mozzanatait, különös tekintettel a 13. századra, virágkorára, de bemutatja a felhagyás utáni időszakot is, amikor néhány évig erődítményként működött. Az egresi régészeti kutatások során talált, a kolostori élet különböző aspektusaira utaló tárgyak kerültek bemutatásra. Ezek közül megemlítjük a templom építészeti töredékeit: ablak- és ajtókereteket, boltozati záró kőtöredékeket és bordákat, oszlopokat, oszlopfőket, talapzatokat, valamint a kolostori építményt szépítő egyéb díszítőelemeket. A királyi szarkofágokból származó vörös márványból faragott, emberi alakokat ábrázoló töredékek is a látogatók szeme elé tárultak. Ezekhez járulnak még a kutatott sírok mellékleteiként előkerülő fém- és csonttárgyak (gyűrűk, kapcsok, övcsatok, gombok), valamint az 1241-es tatár invázióval összefüggő gödör, amelyben emberi csontváztöredékek, valamint különféle kerámia- és fémdarabok kerültek elhelyezésre.

A régészeti kutatások jövőre is folytatódnak.

Kopeczny Zsuzsanna

Hozzászólás tiltva.