Hadik András – lovassági huszártábornok 1764-1840, császári és királyi kamarás

Határon belül - 93.000 km2

Futak (Szerbia) Délvidéki Duna menti település Újvidéktől Ny-ra. 1764-1840 császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos és lovassági tábornok. A grófi címet a vitézségéért kapta a Császárnőtől. Még Berlin városát a Poroszok fővárosát is megsarcolta huszárjaival. Természetesen a grófi cím megszerzésével nem fejeződött be katonai karrierje és nem ért véget az elismerések sorozata. Volt Buda kormányzója, Erdély katonai parancsnoka, az Udvari Haditanács elnöke, Bács vármegye főispánja, 79 évesen a török ellen harcoló csapatok főparancsnoka. Megkapta a futaki uradalmat, a futaki előnevet és a birodalmi grófi rangot.
A családi sírboltban, Futakon temették el. – Itt élt egykor és halt is meg 1790. március 12-én, gróf Hadik András császári tábornagy. Ő építette fel az első római katolikus templomot. Annak a helyén most a Jézus szíve római katolikus templom található. Állítólag az első templom alatt temették el. A mezőgazdasági szakközépiskola és diákotthon is a Hadik család egykori birtokán, illetve kastélyában (amely 1777 épült) működik. A magyar kultúra lovagjai minden évben március 12. körül megkoszorúzzák a katolikus templomban található gróf Hadik András márványtábláját.

Hadik András a német hadtörténet egyik legnagyobb fiaskóját, a hétéves háború egyik legpimaszabb hadműveletét vitte véghez. Mondják, ez volt a történelem leghíresebb huszárcsínye.

Hadik egy mindössze 24 órás, gyors portyában szégyenítette meg a porosz sereget, különösen Nagy Frigyest, azzal, hogy elfoglalta Berlint. Seregének megtiltotta a rablást, viszont hatalmas hadisarcot kért, aminek egy részét a fosztogatástól megkímélt berlini lakosok maguk dobták össze. A Berlinből aztán pánikszerűen távozó Hadik végül bőséges zsákmánnyal, ellátmánnyal, porosz lobogókkal és a berliniektől Mária Terézia számára kért, a város címerével felhímzett kesztyűkkel tért haza. A történetmesélők szerint, mind a 24 darab kesztyű balkezes volt.Ennek ellenére Mária Terézia örök becsben tartotta Hadikot e berlini rajtaütésért. Jutalmul grófi címet és Futak környéki hatalmas birtokokat kapott.

Impozáns lovas szobra- a huszár emlékmű a Budai vár Úri-Szentháromság utcájában (Vastagh György – 1937) látható.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Hozzászólás tiltva.