SZECESSZIÓ – ART NOUVEAU – 2021. szeptember

Könyvek

Bagyinszki Zoltán gyulai fotográfus talán legszélesebb körben ismert munkái szecessziós épületekről készültek. E fotók albumba rendezve közvetítik örökségünket, de emellett önálló, művészi alkotások is. A kötetben több száz felvétel mutat be válogatott építészeti értékeket, amelyet összeköt a felismerés: a történelmi Magyarország városainak szecessziója Európa egyik legegységesebb építészeti kincse. A magyar szecessziós építészet megújulást, mozgást, dekorativitást, életreformot és modernizációt kapcsol egységbe, amelyet az emberi környezet minőségivé tételére irányuló mellett a művészi önállóságra való törekvés is motivált. Kiemelt szerepe volt mindebben Lechner Ödönnek, a magyar építészet iskolateremtő alakjának, akinek példája generációkra volt hatással. A konzervatív, historizáló megoldásokat színes, eleven ornamentika váltotta fel. De az építészek a helyi hagyományokat is keresték: épületeik társalkotói a mozaikokat, korlátrácsokat alkotó mesterek. A megújulás a hagyománytól is függött: „Mert én csak folytatása akarok lenni apáimnak és munkám folytatása az ő munkájuknak.” (Kós Károly).
Bagyinszki Zoltán új kötetében jól ismert és jelentős épületek mellett kevésbé ismertek is helyet kaptak. Ezzel a szecesszióról alkotott tudásunk bővül. A kötet emléket állít a magyar szecessziós építészet újrafelfedezésében kulcsszerepet játszó Gerle Jánosnak is.

A magyar és angol nyelvű album 160 oldalon- 330 fotó révén mutat be jellegzetes épületeket, iparművészeti alkotásokat, szépséges építészeti részleteket Magyarországról- ezen belül külön fejezetben Budapestről (127 rangos épület kerülhetett a könyv lapjaira). A határon túli szecessziós értékek a következő, tervezett 2. részben láthatóak majd. A gyulán élő, de a történelmi Magyarország értékeit megörökítő szerző, társszerző 3. szecessziós témájú műve jelent meg Gábor fia / WLWYB Global Kft kiadói támogatásával.
Köszönettel, a munkát segítették: Brunner Attila és Galamb Zsuzsanna művészettörténészek, a különleges design a Barna Design Kft érdeme. Az angol fordítást Kovács Péter készítette. A nyomdai munka dicsérete: Pauker Holding Kft-t illeti.
Bagyinszki Zoltán több 10.000 km-t autózva elsősorban az elmúlt 6-8 évben látott hazai és nemzetközi kiállításokon látható fotográfiáit válogatta a Szecesszió című albumába.
Bővebben a témáról: www.bagyinszki.eu

Brunner Attila művészettörténész

Hozzászólás tiltva.