Bóly – Batthyany-Strattmann-Montenuovo kastély

Határon belül - 93.000 km2

1848-49-es magyar szabadságharcot leverő tábornoktól az ÁVÓ-s verőlegények rémtettében a teljes megsemmisülésig: a herceg Montenuovo família története…
I. Napóleon második neje Mária Lujza osztrák császárleány, aki a francia császár bukása után az olaszországi Párma hercegségét kapta. Ide követte őt gróf Adam von Neipperg osztrák császári tábornok, akitől a Montenuovo hercegi család sarjadzott: nőül ment a grófhoz; gyermekeik a Neipperg tükörfordítását, a Monte Nuovo nevet kapták és melléje az osztrák hercegi rangot. Az első herceg részt vett 1848-49-ben a magyar szabadságharc leverésében. 1850-ben megnősült, egy magyar grófnőt, Batthyany-Strattman Juliannát vezette oltárhoz. Ezzel a házassággal a Baranya megyei (Német)Bóly uradalmát és a Batthyany-kastélyt kapta meg nászajándékul. A hercegné egy neoromán–neogót stílusú temetkezési kápolnát építtetett. Fiúk, a második herceg, Montenuovo Alfréd, a teljhatalmú főudvarmester. Kastélya a Bécshez közeli Margarethen am Moos, ma is a leszármazottai lakják. Az ő fia lett az utolsó, 3. Monteunovo Nándor herceg, aki igaz magyar érzelművé vált és költözött a Batthyany-birtokra, Bólyra. Feleséget is magyart választott: neje Solymossy Ilona bárónő. Az első világháborúban 50 hónapon át harcolt, részt vett a véres limanowai ütközetben. A háború után mintagazdaságot hozott létre a birtokon, ahol rokfort fajtájú tehenészete is híres volt. Mindent modernizált és gépesített: gőzekét, kévekötő gépet, traktorokat vásárolt; major lakóit is kiszolgáló víztornyot építtetett; telefonhálózatot alakíttatott ki; egy központi kútból pedig egy gőzgép szivattyúzta az ivóvizet, mely minden istállóba csővezetéken jutott el. A felsőház tagjaként nem szavazta meg a zsidótörvényeket és a háborúból való kilépést sürgette. Ezért a nyilasok letartóztatták és Dachauba, a náci koncentrációs táborba került. Kiszabadulása után visszatért Magyarországra; 1945 után a herceg minden földjét elvették. 1951-ben rendszer elleni tevékenység vádjával perbe fogták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Márianosztrára hurcolták, de már másnap meghalt egy állítólagos tüdőgyulladásban. Valószínűleg ÁVH-s verőlegények halálra verték. Vele férfi-ágon kihalt a Montenuovo hercegi család. Emlékét őrzi a Helytörténeti kiállítás, a békáspusztai majorság. Kastélya ma értelmi sérült emberek otthona. Nevét őrzi a városi Szakközép- és Szakiskola. És a család utóélete? Özv. Montenuovo Nándorné 1987.-ben örökbefogadta unokáját és férjét: báró Kübeck Alajost; így a házasságukból született gyermekek családi neve: báró Kübeck-Montenuovo.

Deák Zoltán

 

“A Baranya Megyei kastély épület 1807- ben készült el, amelyet egy vadászkastély helyére építettek copf stílusban szolid díszítőelemek háromszögletű timpanon felhasználásával- a kor stílusára jellemzően.
Emeletes téglány alaprajzú úri lak látványos kocsifelhajtóval, oldalépülettel és elöl a kerítésnél kapusházzal készült. Egyedi megoldás, közvetlen a kerítés előtt létesült biztonsági árokrendszer.
Egykori remek, fényűző berendezése Napóleon palotájából származik amiből még néhány eredeti darab a szekszárdi megyei múzeumban megtekinthető.
A kastélyt 27 hektáros, hatalmas – de elhanyagolt park övezi, benne dendrológiai értékű hatalmas faegyedekkel. Nem látogatható intézmény, kovácsoltvas kapun át kívülről a főhomlokzat felől tekinthető meg.”
Idézet Bagyinszki Zoltán: Kastélyok és paloták a történelmi Magyarországon c. albumából. 1999.

Hozzászólás tiltva.