Kenderes – Horthy-kastély

Határon belül - 93.000 km2

A köznemesi származású Horthy család, a 19. század közepén került a Szabolcs megyei Ramocsaházáról Kenderesre. 1857. október 30-án Horthy István (a későbbi kormányzó, Horthy Miklós édesapja) (1830–1904), feleségül vette Halasy József kenderesi birtokos lányát: dévaványai Halasy Paulát, és édesanyjának, Puky Amáliának örökségére, a négyszáz katasztrális hold szántóból, valamint ötven hold rétből álló kakati birtokra költözött.

Az eredetileg földszintes kastélyt az 1800-as évek első harmadában Halasy Károly, építtette fel, késő barokk stílusban. Győry Lajos, Kenderes néhai tudós lelkipásztora szerint azonban a 18. század derekán a Károlyi grófok udvarháza állt ezen a helyen, és a kúriát Halasy alispán csak kibővíttette.

A kastély építészeti érdekessége, hogy a késő barokk stílust egy korábbi irányzat, a bécsi barokk jegyeivel egészítették ki. Ez az átépítés Horthy Miklósnénak volt köszönhető, akinek a család bécsi tartózkodásának idején a Mária Terézia-kori, gyönyörű barokk épületek nagyon megnyerték a tetszését.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Kenderes történelmi jelképe a két világháború között kialakult Horthy rezidencia.
A neobarokk u alaprajzú épület középső része 2 szintes, az oldalszárnyak egy szintben emelet nélkül készültek. azok elejét 4-4 oszlop díszíti. A kocsifelhajtó felett hatalmas családi címer is látható.
Jelenleg az épület kollégiumként üzemel- bejelentkezés után látogatható- a társalgóban a folyosón néhány régi fotó utal az egykori tulajdonosok életére, a kastély berendezésének szépségére.
Az első udvar közepén a Kormányzó úr bronz mellszobra látható. A városka temetője szélén található a családi mauzóleum. A szépen gondosan kezet épület is érdemes a látogatásra, egy kis történelmi tűnődésre.Honlapomon arról is található képsorozat.
A park valamikor gondosan kezelt terület volt – sajnos ez ma nem követi az egykori csodás környezet szépségét, az épület és a park i s nagyobb odafigyelést érdemelne…….Néhány impozáns faegyed főleg az első bejárat melletti 2 nagy – öreg tölgy meghatározó kép jó fotótéma a kastély együttest látogatók számára. Érdemes körbejárni és bekopogni – hátha a váratlan látogató is bebocsátást nyer.

Bagyinszki Zoltán

Hozzászólás tiltva.