Énlaka Unitárius templom a kazettákkal

Erdély - Partium

A székely rovásírás egyik legismertebb emléke az énlakai unitárius templom kazettáján található felirat.

A templom római kori Jupiter-szentély helyére és anyagaiból épült a 15. században. Virágdíszes, kazettás mennyezetét Muzsnai György festette 1668-ban , ennek külön értéke, hogy a nevezetes énlakai rovásírást is tartalmazza, az unitáriusok jelmondatával: “Egy az Isten”. Teljes olvasat Csallány Dezső szerint: Egy az isten, Georgyius Musnai diakon(us). A feliratot tartalmazó mennyezetkazetta szegélyének sarkaiban egy rovásbetűkből összeállított “Egy usten” ligatúra is található található. Ez három ismert székely rovásjelből van összeállítva. A virág alakban összerakott három jel nem betűként, hanem szójelként olvasható. Érdekes a „Bűnbeesés” kazetta is. A fa lombozata minden irányba fénymagokat vet ki magából. Egy ilyen fénymagot kínál a fára feltekeredett kígyó ősanyánknak is, aki meglepetésünkre lándzsát szorongat jobb kezében, míg baljával a fény-”alma” felé nyúl. A kazetták egységes, aranysárga alapon fekete vonalrajzzal dolgozó mintázatainak fő formaeleme a korsóból vagy vázából kiinduló, különböző alakzatokba kibomló virágcsokor.Kerítésfala 1745-ben, tornya 1830 és 1833 között épült, 1927-ben restaurálták. A templom melletti temetőkertben egy 500 éves hársfa is található.

https://www.utazzerdelybe.hu/latnivalo/enlaka/unitarius-templom-Enlaka

Hozzászólás tiltva.