Tompa – Kapisztrán Szent János Rk. templom

Határon belül - 93.000 km2

Tompa egyetlen középülete sokáig az 1876-ban elkészült iskola volt. 900-ban fejeződött be a település keleti határán húzódó vasút építése. A vasút azért épült olyan távol a településtől, mert Redl Imre földesúr nem engedte meg, hogy birtokait kettészelje. Az 1909-1910 között eklektikus stílusban épült templom a település központjában áll. Az épületnek a felújítás után csak az egyik tornya maradt meg.
A jelenlegi plébániahivatal iratai két önálló egyházközség irataiból tevődik össze. A korábban alapított egyházközség idővel elnéptelenedett, és bár jogilag önálló plébánia maradt, gyakorlatilag a későbben alapított plébániával a második világháború után összeolvadt. A két irattárat ekkor egyesítették és közösen használták, így mára teljesen összekeveredtek, amit csak egy darabszintű rendezéssel lehetne újra szétválasztani.
A korábbi egyházközséget 1905-ben adminisztratúraként alapították, majd 1914-ben plébániai rangra emelték. 1905 előtt Szabadka-Szt. Teréz filiája volt. Anyakönyveit 1905-tól vezetik. A gótikus stílusú templom építése Szűz Mária és Szent Anna tiszteletére már 1863-ban elkezdődött, de 1892-ben kibővítették, 1905-ben megáldották, végül 1912-ben felszentelték. Az egyházközség kegyúra a Redl család volt. A lakosság nyelve magyar, vallása római katolikus. Az egyházközség korábban Kelebia-Szt. Anna néven volt ismert, de 1946-ban, a fenti okok miatt Tompa-Szt. Annára változtatták a nevét. A későbbi egyházközséget 1914-ben alapították. 1905 előtt Szabadka-Szt. Teréz filiája volt, majd 1905-tól Tompa-Szt. Annával alkotott egy plébániát. Anyakönyveit 1914-től vezetik. A templom Kapisztrán Szent János tiszteletére 1909-ben épült. További istentisztelet a filia
iskolakápolnájában folyt. Az egyházközség kegyúra Szabadka város volt. A lakosság nyelve magyar, vallása római katolikus.

http://www.kastelyok-utazas.hu/Lap.php?cId=1398

Hozzászólás tiltva.