Keszthely – Festetics mauzóleum

Határon belül - 93.000 km2

A keszthelyi Szent Miklós temetőben álló Festetics-mauzóleum 1925-re épült fel Festetics (II.) Tasziló herceg megbízásából, Groffits Gábor építészmérnök tervei alapján. A historizáló mauzóleum egy szabadon álló ravatalozó, kriptával. Formája a klasszikus templomarchitektúrát követi. A vasbeton szerkezetű, timpanonos, nyeregtetős épület lépcsős alépítményen áll. A rövidebb oldalakat lezáró pillérek között a gerendázatot két dór oszlop tartja. A hosszanti oldalakat három-három félköríves lezárású nyílás tagolja, amelyek között a pilléreket dór pilaszterek díszítik. A ravatalozóteret rozettákkal díszített kazettás síkmennyezet fedi. Az északi hosszoldal előtt lépcsősor vezet a föld alatt lévő kriptába. A kripta falaiban sírfülkéket alakítottak ki, amelyek közül a bejárattal szemben lévő négyben nyugszanak a Festetics családtagok.

A mauzóleumba a Festetics család tagjai közül elsőként Festetics (II.) Tasziló herceg feleségét, Mary Victoria Hamiltont temették el. A hercegasszony 1922. május 14-én hunyt el. Ideiglenesen a Fő téri plébániatemplomban helyezték el koporsóját, amelyet a mauzóleum elkészülte után, 1925. november 2-án szállítottak át a Szent Miklós temetőbe. Festetics (II.) Tasziló herceg 1933. május 4-én hunyt el. A temetési szertartásra 1933. május 8-án került sor. Festetics (II.) Tasziló és Mary Victoria Hamilton fia, Festetics (III.) György herceg 1941. augusztus 4-én halt meg. Temetése 1941. augusztus 8-án volt. Felesége, Maria Haugwitz grófnő 1972. szeptember 23-án hunyt el Bécsben.  Végakaratát, hogy magyar földben pihenhessen, 1990. október 13-án tudták teljesíteni, amikor hamvait a mauzóleumba helyezték.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe került építménynek a Miniszterelnökség támogatása segítségével megvalósuló felújítása 2015 augusztusában fejeződött be. A rekonstrukció célja a mauzóleum eredeti állapotának visszaállítása volt.

https://www.keszthely.hu/latnivalok/festetics-mauzoleum

Hozzászólás tiltva.