bzadmin archívuma

Kolozsvár – Kakasos templom, télen – nyáron

Erdély - Partium

Kakasos templom (Kolozsvár)

A kolozsváriak Kakasos templom néven ismerik a Monostori úton elhelyezkedő, nemzeti szecessziós stílusban épült Felsővárosi református templomot.

A templom helyén a 19. század elejéig puszta telkek voltak. A gróf Nemes család Népkert néven a telek egy részét megnyitotta a nagyközönségnek. Az 1840-es években szabadtéri színházi előadásokat is tartottak itt. 1903-ban a Nemes-kert nagyobbik részét a református egyház vette meg. A tervezéssel Spáda János helyi építőmestert bízták meg,

akinek a tervét a presbitérium 1908. május 22-én elfogadta, azzal a megkötéssel, hogy a tervből törölni kell mindent, ami a kálvinista egyszerűséggel nem fér össze, csökkentve ezáltal az építési költségeket is. A módosított tervet és költségvetést a presbitérium 1910. június 8-án fogadták el, de elbukott a felsőbb hatóság előtt. Közben a parochiális tanács kifogást emelt a terv stílusával kapcsoaltban, ezért átadták bírálatra és módosításra Kós

Károlynak. Kós Károly tervét 1913. február 11-én a presbitérium egyhangú határozattal elfogadta, az építéssel Spáda Jánost bízták meg. Az építkezést 1913. június 1-jén kezdték el, az elkészült templomot 1914. március 22-én szentelték fel. Az építkezés mintegy 100 000 koronába került.

A templom alaprajza hasonlít a román stílusú bazilikákhoz. A templom belsejét kalotaszegi motívumok díszítik: a mennyezete festett kazettás. A kazetták tervezője Muhits Sándor iparművészeti tanár, a festőjük Szántó Gergely volt.

A templom déli oldalán levő torony csúcsán kakas van; innen ered a templom neve.

Adatok és elérhetőségek:

Felsővárosi református templom

Felekezet: református

Egyházmegye: Kolozsvár-Külső Egyházmegye

Egyházközség: Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség

Lelkész: dr. Pap Géza

Segédlelkész: Kerékgyártó Zsolt

Építési adatok:

Építése: 1913–1914

Stílus: szecessziós

Tervezője: Kós Károly

Felszentelés: 1914. március 22.

Elérhetőség:

Lelkészi Hivatal és templom

Cluj/Kolozsvár/Klausenburg

str. Moţilor 84,

RO-400370, jud. Cluj

tel/fax: +40-264-594 040

dr. Pap Géza lelkipásztor

kakasostemplom@yahoo.com

Honlap: www.kakasos.ro

————————————–

A Főtérről a Monostori negyedbe vezető úton, a Mócok útja jobb oldalán. Autók számára parkolási lehetőség a Déva utcában és a Munkaügyi Hivatal előtt, a Coşbuc (Bem) utcában. Nagyvárad felől a Monostori tömbháznegyed után, a Sörgyár után 200 méterrel, a Mócok útja baloldalán.

forrás: A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából és www.kakasos.ro

 

Körmend – várkastély

Határon belül - 93.000 km2

Első kővárát a település északnyugati sarkában létesítették, de azt a tartományurak elleni hadjáratokban lerombolták, maradványait széthordták. A napjainkig fennmaradt új erődítményt már a virágzó mezőváros északkeleti sarkában emeltette Szécsényi László báró a 15. század közepén. Később az Ellerbach család szerezte meg az épületet. Utolsó tagjától, Jánostól, adósságai fejében, hosszas pereskedés után Bakócz Tamás esztergomi érsek tulajdonába került. Szerencsés módon megmaradt egy korabeli várlajstrom, ami hű képet mutat a török hódoltság kori állapotáról, mely szerint a mocsaras vizesárokkal körülvett négyszögletes várnak sarkait egy-egy kerek torony erődítette meg, bejárati kaputornyát pedig a nyugati oldalon alakították ki.
1604-ben a Habsburg császár és király kegyelméből a főnemesi Batthyány család kapta meg. Mivel a hadászati fontosságú Kanizsa végvárának elfoglalása után katonai szerepe megnőtt, földesurai igyekeztek hadieszközökkel és helyőrséggel bőven ellátni. Az 1652-es tűzvészben leégett főúri rezidenciát Batthyány Ádám gróf utasítására nagyszabású tervek alapján átépítették, mind a négy oldalán emeletes lakószárnyakat kialakítva, megemelve a tornyokat is. Újabb hadiállapotra 1664-ben került sor, amikor a török nagyvezér csapatai itt akartak átkelni a Rába folyón és ezért ágyúkkal lőtték a védőket, akik a francia segélyhadakkal együtt sikeresen verték vissza a heves támadásokat.
Az 1703-ban kirobbant Rákóczi-szabadságharc idején a kuruc katonaság felégette a Habsburg-hű Batthyányiak várkastélyát.
A 18. századi munkálatok ismét megváltoztatták a külső homlokzatát, újabb emeleti résszel bővültek a lakószárnyak, manzárdtetőt, és bejárata fölé egy hat oszlopon nyugvó hatalmas erkélyt helyeztek az olasz Felice de Allio építész tervei szerint.
A gyönyörűen berendezett Batthyányi-várkastélyban 1944-ig laktak, termeiben felbecsülhetetlen értékű régiségeket őriztek, melyeknek nagyobb része a tulajdonosok elmenekülését követő időszakban elkallódott. A 80-as évek elején, Haraszti Margit restaurálta a díszterem falfestményeit.
Ma a főépületben, az 1965-ben alapított Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum kiállításait tekintheti meg a kíváncsi látogató, valamint Magyarország egyetlen cipőtörténeti gyűjteménye is itt található.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Gyula – Reformáció emlékműve, avatása

Gyula városa

Ünnepi Istentisztelettel kezdődött az idén 500 éves reformáció gyulai emlékművének felavatása a zsúfolásig megtelt református templomban,ahol a magvető iskola gyermekkórusának szolgálata után következtek az igehirdetések.
Fekete Károly református püspök rámutatott, a mulandó ember számára nagyon fontos, hogy megőrizze emlékeit, és az utódok számára lenyomatot hagyjon egy-egy ilyen évfordulóról. Ünnepi köszöntőjében Görgényi Ernő polgármester kiemelte, városunkat a protestáns közösségek egymást segítve építették, szellemileg,
lelkileg is. Az emlékmű csaknem 10 millió forintba került, melyhez az önkormányzat több mint 2 millió forinttal járult hozzá.

http://www.gyulatelevizio.hu/2017/11/07/emlekmuvet-avattak-reformacio-500-eves-evfordulojan-gyulan/

Az emlékmű terveit Papp László építész készítette, a kivitelező Csőke Péter kőfaragó mester volt.Gyulán a Petőfi téren 2017. november 20–án avatták az impozáns emlékművet.

Bagyinszki Zoltán

Herkulesfürdő 2005. tél – február

Erdély - Partium

Herkulesfürdő – Fehér kereszt Kukár-túra

Erdély - Partium


Jól eláztunk!

Szeged – Hősök kapuja / Aba- Novák Vilmos festőművész

Határon belül - 93.000 km2

Az első világháborút követően az emlékmű gondolata még Klebelsberg Kunó kultuszminisztertől a Dóm tér együttesének megálmodójától származik.

A kapu létesítésének ötlete tehát eredendően Klebelsberg Kunó elgondolása volt, aki Pogány Móric neves építőművész számára adta a megbízást a tanítói internátus épületegyüttesének megtervezésére, még 1930-ban. A feladat megfogalmazása szerint az épületegyüttes feladata volt, hogy az épület egyik szárnya zárja le a Boldogasszony-sugárút Gizella térre nyíló torkolatát, úgy hogy annak forgalma azért zavarmentesen  lebonyolódhasson a három boltívhajtás alatt. A terv elkészült még 1930-ban, ám a kivitelezésre csak 1935-ben kezdhettek hozzá. Az építkezés megkezdésekor vetette fel dr. Pálfy József Szeged akkori polgármestere, hogy ez a különleges épület legyen a Hősök kapuja formájában Szeged város hősi halottainak emlékműve is egyben. Pogány Móric készséggel áttervezte az épületet ennek az új funkciónak is helyt adva, s amikor az
akkori kultuszminiszter, Hóman Bálint hozzájárulását adta a változások költségeire, akkor a város művészeti zsűrije hosszas tanácskozást követően Aba Novák Vilmos festőművészt bízta meg a freskók elkészítésére, míg Lőte Éva szobrászművész a szobrok megtervezésére, és kifaragtatására kapott megbízást. A Hősök Kapuja még 1936 őszén elkészült, de ünnepélyes felavatására 1937. május 30-án, a Hősök Vasárnapján került sor, többek között Horthy Miklós kormányzó jelenlétében.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Siófok – Annie villa

Határon belül - 93.000 km2


A 2 szintes siófoki villaépület a Balaton – környékének egyik legszebb szecessziós alkotása.

Siófok belvárosához közel, a kápráztató üdülők, villák, nyaralók között – a sok nem szép, jellegtelen vagy hivalkodó “modern” épület takarásában …… található az Annie villa.
A Batthyanyi u 18 szám kertjében egy igazán látványos és értékes 2 szintes villa épült a múlt század elején , látszik a küllemén igényes a tulajdonos nem olyan régen lehetett renoválva / igazán megérdemelte a gondoskodást a több mint 100 éves épület.
Optika elé valóan szépek a részletek, az erkélyek ,a rézdomborítású tető és a különleges félkör formájú nagyméretű ablak a főhomlokzaton.
Most ősszel fényképezőgépemmel körbejártam – a belső szépségeinek bemutatását egy következő alkalommal tervezem. Az asszimetrikus kialakítás minden oldalról esztétikai élményt jelet a szépet, az építészetet kedvelő turista – fotós számára,
igazán érdemes megtekinteni. Több helyen apró kék Zsolnay majolika virágdíszek kerültek a falakra, amelyek mellett fehér vakolt nagyobb virágok is megjelennek.
A hátsó falsík jellegzetesen, ívelt attikával ( mellvédszerű fal) takarja- díszíti a tetőzet alsó részét és a sarkokat is. Helyi információk szerint a közelben több hasonló gyönyörű épület is volt, amelyek pár éve tűntek el a sétáló szemek elől…….

Bagyinszki Zoltán fotográfus

Biharfüred – Mezőhavas 1100- 1600 m.

Erdély - Partium

Gránit oroszlán példakép díj

Friss

Bánát – Rékasi borvidék, borkóstolóval.

Erdély - Partium


Végre eljutottam a Rékasi borvidékre, sokat halottam róla és többször ihattam Aradon a finom és jegyzett nedűből.
Egy kicsi dombos táj igazán jó borokkal- nem nagy területen vannak a szőlőültetvények, a dűlők – sajnos nagyon az autópálya mellett. Temesrékás kisváros, Temesvártól 25 km – re található. November eléggé lehangoló idővel hőmérséklettel fogadott minket a szép őszi színeket már lekéstük, barna szinte szomorú minden Bánátban, a borközpont –a vendégfogadó épület viszont kitűnően megcsinált objektum a pincével a kóstoló étteremmel együtt. A fogadásunk kiváló volt, a történet –a borkészítő múlt- meghallgatása után 5 féle Rékasi bort ihattunk amennyi jólesett mennyiségben, ezt követően finom bőséges ebéd következet majd finom sütemény zárta a gasztronómiai sort- amit újabb borfogyasztás követett. Az 1447 -ből megtalált írásos dokumentum bizonyítja a magyar jelenlétet Rékáson is hogy itt bizony lassan 600 éve készítenek bort. s a történelmi emlékek azért visszajönnek lelkünkbe – A program végeztével a bor vásárlás következett, ki mennyire készült erre a feladatra ? Annyi palack bort vihetett magával. Nem volt könnyű a választás, valóban kellemes bátran fogyasztható a Rékási bor.
Érdekesség a falból történő folyó bor lefejtésének lehetősége, ez is népszerű volt sokan ezt választották a zörgő üvegek helyett……Köszönjük, Egészségünkre!

B. Zoltán