bzadmin archívuma

Erdély – Zernyesti–szoros a Királykő hegységben II.

Erdély - Partium

Erdély – Zernyesti–szoros a Királykő hegységben I.

Erdély - Partium

Brassó – régi városháza

Erdély - Partium

A régi brassói városháza vagy Tanácsház a város egyik legismertebb látványossága, egyben a történelmi Magyarország legrégebbi épségben fennmaradt városháza. A Főtér közepén áll, uralva annak arculatát. Ma a Brassó Megyei Történeti Múzeum fő kiállítóhelye.

A 14. században ezen a helyen őrtorony állt, amely szemmel tartotta a környéket és a tágas téren tartott vásárokat. A torony mellé a szűcsök céhe fedett kőgalériát épített, majd 1420-ban engedélyezte, hogy erre az épületre egy új szintet emeljenek a város tanácsa számára; ez később összeépült az őrtoronnyal, és városházaként (Tanácsház) kezdték használni. Mai formáját az 1776–1778 közötti átépítés során nyerte el. 1876-ban a városvezetés kiköltözött a régi városházából, az épületet egy ideig levéltárként és raktárként használták, majd 1949-ben itt rendezték be a Brassói Állami Múzeumot.

Négyzet alaprajzú épület pincével, földszinttel, emelettel, és kiépített manzárddal. A hétszintes torony a keleti oldalba, az épület legrégibb részébe van beépítve. Bejárata a nyugati homlokzatból nyílik, belső kialakítása szabálytalan, tükrözve a fokozatos bővítés esetlegességeit. Három szintjén, 17 teremben a megyei múzeum kiállítása tekinthető meg, mely gazdagon mutatja be Brassó és a Barcaság történetét.

Tornyában a harang ma is minden órában megszólal, hétvégenként 12 és 18 órakor a torony erkélyéről három trombitás román, magyar, és szász dallamokat ad elő.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Gerlai temető a Wenckheim grófi sírokkal

Határon belül - 93.000 km2

Gerlai temető a Wenckheim sírokkal – egy alig ismert megyei történelmi érték a faluközponthoz a kastélyhoz közel, a Dobozi erdő irányába.
Az egykori arisztokrata síremlékek is megérnének egy kis odafigyelést az illetések részéről – többet érdemelnének. Sajtóinformációt, koszorúkat mindenképpen.
A temetőkert csendje történelmi gondolkozásra, elmélkedésre kiváló helyszín – látogatásra, rövid kerékpáros kirándulásra érdemes.
Mintahogyan érdemes a kb. 200 éves nagy tölgyeket is meglátogatni (az óriásplatánnal együtt) az Ybl Miklós tervei szerint épült, U alaprajzú romantikus kastély egykori parkjában – hátulról a kerítés mögött láthatóak.
( a belépés díjtalan…..)
Az épületegyüttes bántóan elhanyagolt- talán még egyszer életre is kelthető. Én ebben már nem bizakodom, akik idáig juttatták nagy bűnt követtek el. Azt meg végképp kevesen tudják ,hogy a Békés felé vezető országúton, a Gerla táblától jó 1 km távolságban az erdőben balra, ahol a természet már visszafoglalta a területét, állt egykoron az Árpádkori 2 tornyú impozáns apátsági templom. Sajnos még a helyét jelölő táblát sem látunk az út mentén. Az Ó-gerlai Kovácsi erdőben” található “ az egykori középkori Gerla falu. Első írásos emléke, említése 1295-ből származik. A templom köveit széthordták! írmagja sem látható.
GERLA több figyelmet érdemel. Wenckheim kastély-rom, kápolna, magtár, dendrológiai értékű faegyedek, temetői síremlékek, Ó-Körös és a közeli Pósteleki erdő.

Bagyinszki Zoltán

Dég – Festetics kastély és parkja – rekonstrukció után. II.

Határon belül - 93.000 km2

Egyszerűen pazar és hatalmas! Sokadik alkalommal térünk ide vissza-de mindig élmény jót sétálni a parkban, körbejárva csodálva értékes műemlék épületünket.
Magyarország legszebb és legimpozánsabb klasszicista kastélya az idén már újra látogatható a gyönyörű 500 hektáros parkkal – tórendszerrel együtt.
Tudatos parktervezésnek köszönhetően sok helyről – nyiladékról látható az épület. Extra dendrológiai érték a közel 300 éves méltóságteljes TÖLGY.
A belsők egyenlőre zárva, folyik a kiállítások elkészítése. Belül is remekmű Pollack Mihály alkotása. Visszatérni megtekinteni érdemes.
A honlapomon láthatóak a kastély termeinek szépségei is, javaslom rákeresni: Dég Festetics kastély!

Bagyinszki Zoltán

Eresztevény – Gábor Áron emlékmű és kopjafaerdő

Erdély - Partium

Geszt – Református templom és templomkert

Határon belül - 93.000 km2


Geszt eddig is fogalom – “híres hely” volt országunkban a két Tisza; István és Kálmán miniszterelnökök lakóhelyeként- miután kormányzati döntésre végre rekonstruálják (második ütem) Békés megye K-i részén a magyar – román határ mentén, Geszten a Tisza kastélyt és berendezik a reprezentatív kiállításokat, renoválják a családi kriptát egyre többet szerepel a sajtóban.
Az épületegyüttes a konferenciaközponttal együtt a Református egyház kezelésébe került! – a kapcsolódó református templom és parókia kívül-belül szintén megszépül (első ütem).

Kíváncsi voltam hogyan áll a projekt,a méltatlanul elfeledett- elhanyagolt település és értékei?
Kiváló úton kanyarogtunk az egykori Tisza rezidencia felé (ez idáig itt borzasztó rossz út volt a gépkocsik kereke alatt).
A település kapott egy új iskolát is – hiszen a suli eddig a kastély épületében működött, kiváltották az intézményt, megkutatták a kastélyt – a terveket elkészítették és lassan kezdődik a kastély épület teljes felújítása. Jelenleg zajlik a református templom épületének a renoválása és a park rendbetétele is.
Néhány felvétel érzékelteti az épület munkálatait és a környező kert állapotát emlékműveivel együtt. A patinás késő-barokk épület pár korábbi fotója is bemutatásra került.
A kastély szomszédságában álló falusi műemlék református templom középkori alapokon 1772- ben épült, 1800- ban meghosszabbították. Ősszel várható a Református templom átadása Hálaadó istentisztelet keretében.

Bagyinszki Zoltán

Erdély – Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium

Erdély - Partium

Egy sikertelen reformkori próbálkozás után az 1850-es évek második fele hozta meg a lehetőséget a Rikánbelőli Kommunitásnak, hogy Háromszéken középiskola létesítését szervezze. Elsősorban a Kommunitás tagjai – a sepsi-, kézdi- és orbaiszéki református és unitárius lelkészek –, de főurak, tanítók és hivatalnokok vettek részt a munkában, melynek helyi mozgatója Gödri Ferenc esperes volt. Már 1855-ben felkérték báró Kemény Ferencet és gróf Mikó Imrét, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokait és Bodola Sámuel püspökhelyettest az iskola ügyének pártolására az Egyházkerületi Közgyűlésben.

Gróf Mikó Imre hamar felismerte az iskola alapításának szükségességét és latba vetette befolyását, illetve jelentős pénzadományokkal támogatta az ügyet már kezdetektől fogva.

Több település versengett, hogy otthont adhasson az iskolának. A nemes versengésből a központi fekvésű Sepsiszentgyörgy került ki győztesen, mivel telket és jelentős pénzbeli hozzájárulást ígért. Az iskolaalapítók több pártra szakadtak abban a kérdésben, hogy ipariskola, reáliskola vagy gimnázium létesüljön-e, végül a gimnázium mellett döntöttek, mely értelmiségi pályára készít.

https://szekelymikokollegium.ro/index.php?vm=1

Sajnos a helyi magyaroknak – komoly harcok árán sem volt módja visszaharcolni a méltán híres iskola impozáns épületét.
A román kormány visszaállamosítja az abszolút jogosan őket- a székelyeket illető, egykori magyar Református  intézményt, az ügy ismereteim szerint az EU bíróságán folytatódik.

Bagyinszki Zoltán

Erdély – Sepsiszentgyörgy, a most megújult Református vártemplom

Erdély - Partium

Több alkalommal jártam a Sepsiszentgyörgyi egykori református vártemplom falain belül- de most ünnepként élhettem meg – barátom W. Attila segítségével a belső térbe való bejutást.
Közeledve, már sejthető volt a meglepetés számomra.
A csodásan rekonstruált középkori külső és belső, a barokk torony, a hatalmas falak, a bástya megtekintését már nagyon vártam. Az idő vasfoga, a földrengések nem kímélték e magyar település emlékeit sem.
A helyi mesterek kiváló munkája- a kormányunk támogatásának felfedezése, a szép részletek és az 500 éves történelem-az időutazás megtapasztalásának élménye visszasugárzott a falakról, az értékes belső terekről. Az emlékező kopjafákról és a temető síremlékeiről. Jó volt látni hogy impozáns és látványos-rekonstruált magyar erődtemplomok is vannak Erdélyben, Székelyföldön / a méltán híres Szász műemlékek mellett.
Kulcsot kaptunk, szemeinkkel simogatva jó 2 órát töltöttünk az építményben, mondhatjuk mindent megnéztünk- több szinten körbejártuk a Református erődtemplomot.
A toronyba való feljutás és a panoráma tovább fokozta az augusztusi látogatás élményét. A napsugaras idő is kedvezett a fotográfusnak, sűrűn váltogatva az objektíveket a fényképezőgépen 200 felvétel készült- amiből szeretettel mutatom be e válogatást: a megújult templomot a honlap látogatóinak.
Megtisztelő és öröm volt számomra, hogy a művészeti élmény után pár nappal ismét személyesen is találkozhattam-a régi ismerős Incze Zsolt sepsiszentgyörgyi református esperes úrral.

A Gyulaiak üdvözletét is átadó fotográfus: Bagyinszki Zoltán

Új köntösben a könyv, a Magyar várak! A Tóth Kiadótól.

Gyula városa

 

https://www.libri.hu/konyv/bagyinszki_zoltan.magyar-varak–1.html