Kategória Archívum: Kiállítások

Alföldi szecesszió, tabló vándorkiállítás

Kiállítások

Kiskunfélegyházi és nyíregyházi megnyitó: Bagyinszki Zoltán és Brunner Attila

Megnyitó szövege:

Tisztelt Nyíregyházi Városvédő Egyesület! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntök minden kedves megjelent Vendéget az „Alföldi szecesszió” vándor tablókiállításának első helyszínén. Az a megtiszteltetés ért a Szervezők részéről, hogy néhány szót szóljak e kiállítás megnyitóján.

Hogyan is kezdődött ez a történet? Két fiatal művészettörténész – Brunner Attila Kiskunfélegyházáról és Veress Dániel Debrecenből – elhatározta, hogy érdemes lenne körüljárni, megvizsgálni a Gerle János által bevezetett „alföldi szecesszió” fogalmát, összegyűjteni emlékeit a teljesség igényével, és ha lehet, következtetéseket levonni arra nézve, vannak-e sajátos stílusjegyei, díszítményei, anyaghasználata ezen épületeknek. A téma megvitatására tavaly októberben Kiskunfélegyházán regionális konferenciát szerveztek, amelyre igyekeztek az Alföld teljes területéről előadókat felkérni – nemcsak a hazai megyékből és városokból, hanem határainkon túlról is, így például Szabadkáról, Temesvárról, Nagyváradról és Nagykárolyból. Engem azzal kerestek meg, hogy szülővárosomat, Nyíregyházát és szűkebb pátriámat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviseljem, amit örömmel vállaltam el. A konferencia kezdetére készítette el az itt látható kiállítás tablóit a Balogh Bertalan Művészeti Alapítvány, nagyrészt Bagyinszki Zoltán és Brunner Attila képeivel illusztrálva. A Nyíregyháza szecessziós örökségét felvillantó tabló fotóit a Városvédő Egyesület, Hudivók Róbert készítette és bocsátotta rendelkezésre.

Bagyinszky Zoltán nevét szeretném kiemelni, hiszen évtizedek óta járja a Kárpát-medencét és fotózza épített örökségünket. A magyar kastélyokat bemutató kötetei mellett szerzőtársa volt Gerle Jánosnak a 2008-ban megjelent „Alföldi szecesszió” című könyv elkészítésében, amelyből Nyíregyháza akkor sajnálatos módon kimaradt. Bede Béla 2012-es országos útikalauzában már négy épület kapott helyet a város jelentős szecessziós alkotásai közül: a Nyírvíz-palota, a Ruzsonyi-ház, a volt Otthon Szálló és a Keresztessy-ház. Itt kell megemlítenem Jandekné Borbély Edit nevét, aki a nyolcvanas években tanulmányaiban elsőként foglalkozott Nyíregyháza szecessziós építészetével, valamint Martinovszky Zsuzsa és Fekete Anikó építészeket, akik 2005-ös műegyetemi TDK-dolgozatukban a város jellegzetes családi házait gyűjtötték össze. Bár ismert, hogy Nyíregyháza szecessziós építészete nem mérhető össze a dél-alföldi városokéval (pl. Kecskeméttel, Szegeddel, Szabadkával), de ha végigtekintünk a kiállítás tablóin, a fotókon és felidézzük hozzá képzeletben az itt nem szereplő épületeket, megállapíthatjuk, hogy nem kell szégyenkeznünk. Nyíregyháza esetében büszkék lehetünk arra, hogy ebben a korszakban is országos hírű építészek formálták a növekvő város arculatát egy-egy épületükkel; itt többek között a Vágó testvérek Széchenyi utcai patikájára, Kőrössy Albert és Kiss Géza takarékpénztár épületére, valamint Baumhorn Lipót zsinagógájára gondolok. Voltak olyan építészek, akik a fővárosban éltek, életművüket mégis ezen a vidéken hozták létre. A Magyar Építőművészet folyóirat első szerkesztője, a nyíregyházi születésű Führer Miklós a városban több egyéni hangvételű épületet tervezett, így a Hősök terén álló, már említett Otthon Szálló és a Szent István utcai „pávás ház” mellett a görög katolikus püspöki székházat. Papp Gyula és a tiszalöki születésű Szabolcs Ferenc műépítészek a takarékpénztárak „specialistáinak” számítottak; a Nyírvíz-palota és a Zrínyi utcai volt Általános Hitelintézet – a mai házasságkötő terem – mellett Kisvárdán és Nyírbátorban is építettek nyertes pályázataik alapján, az utóbbi településen városházát is, amit a megyei vonatkozású tablón láthatunk. Munkáikra a barokkos, lendületes vonalvezetés, egyfajta „historizáló szecesszió” jellemző, amely épületeiknek sajátos megjelenést, az eredeti rendeltetéstől elvárt eleganciát ad. Végül, de nem utolsósorban voltak olyan ifjú építészei is a városnak a századfordulón, akik a fővárosi tanulmányok és szakmai gyakorlat után hazatértek. Közülük a szecesszió időszakában kiemelkedik Pavlovits Károly, aki több finom vonalvezetésű, Lechner Ödöntől ihletett, mégis egyedi stílusú lakóépületet alkotott, többek között a Benczúr téri Ruzsonyi-házat, a Széchenyi utcai Zoltán-házat és a Sóstói úti Korányi-villát. Pár éves nyíregyházi működése után Debrecenbe költözött, ahol alkalma nyílt nagyobb, emeletes épületek tervezésére, de sokáig vállalt még megbízásokat szülővárosában is. A helyi építőmesterek közül említésre méltó Szuchy József és János neve, akik több nagyobb középület kivitelezését végezték és az ott szerzett tapasztalataik alapján saját maguk is terveztek és építettek kisebb lakóházakat.
A kiállítás jól érzékelteti, hogy fantázia és a formálás végtelennek tűnő gazdagsága számos egyéni épületet teremtett országszerte a századforduló idején. Ebből láthatunk itt egy sokszínű, figyelemfelkeltő válogatást, amit tíz, építtetők és épülettípusok szerinti tematikus tablón, valamint tíz földrajzi csoportosításún tanulmányozhatunk. A tervezők inspirációinak és a korabeli külföldi hatásoknak köszönhetően több irányzat élt és hatott egymás mellett: a szigorúbb geometrizáló, az oldottabb növényi ornamentikájú, a nemzeti jegyeket kereső és hangsúlyozó „magyaros” szecesszió mellett láthatjuk a történeti formákkal való keveredés különböző változatait is. Mindegyikre találhatunk példát Nyíregyházán. Közel 150 építészeti alkotás között kalandozhatunk, köztük jó néhány már nem álló épület is feltűnik az archív ábrázolásokon. Érdekességekre is felfigyelhetünk, például arra, hogy Führer Miklós „pávás házának” motívumaihoz nagyon hasonló ornamentika megjelenik egy kecskeméti homlokzaton, sőt még egy mátészalkai épületen is, bár ez utóbbiról nem láthatunk itt fotót. Szembeötlő, hogy bár az alföldi szecesszió egyik karakteres vonulatát jelentette a nyerstégla-építészet (pl. Szegeden és Hódmezővásárhelyen), ez az anyaghasználat Nyíregyházán jóval szerényebb mértékben jelent meg, elsősorban Pavlovits Károly Széchenyi utcai lakóházain, a homlokzati mezőket kitöltő felületként.

A konferencia és a kiállítás nagy erényének tartom, hogy egymás mellé kerülhettek ismertebb, „élvonalbeli” épületek és szerényebb, az adott települések számára jelentős, értéket hordozó alkotások. Reflektorfénybe kerültek olyan, a szecesszió szempontjából eddig „fehér foltnak” tűnő területek, mint Jász-Nagykun-Szolnok vagy Békés megye, de ide sorolnám Szabolcs-Szatmár-Bereget is, hiszen kevesen gondolnának, hogy Nyíregyházán túl is lehet értékes szecessziós épületeket találni – maga a megyeszékhely is az alföldi szecesszió „kisugárzásának” északkeleti peremén helyezkedik el. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban néhány számadatot említsek. A Gerle-Kovács-Makovecz szerzőhármas
felbecsülhetetlen munkája, „A századforduló magyar építészete” című könyv Nyíregyházánál 11, Nyírbátornál 2, Mátészalkánál 3, Kisvárdánál pedig 2 emléket sorol fel. Az „Alföldi szecesszió” körül csoportosulók célja egy részletes leltár készítése is, amely ezt a listát bővíti, szükség esetén korrigálja. Eddigi kutatásaim és gyűjtéseim alapján Nyíregyházán mintegy 25, Nyírbátorban 4, Mátészalkán 6, Kisvárdán pedig 7 épület tartozhat ebbe a csokorba. Emellett minden felsorolt településen lehet tudni egyegy
hajdan szép, de ma már nem látható vagy ornamentikáját vesztett épületről, amit a világháború mellett inkább a városok rendezése-növekedése tüntetett el. Ilyen különleges alkotás volt Nyíregyházán az egykori Apolló, később Dózsa mozi a mai Mártírok terén, a város első mozgókép-színháza, amely a már említett Szuchy testvérpár nevéhez fűződik. Kevésbé ismert, a historizmus és a szecesszió keveredésének sajátos példája a megyében a nyírtassi Vay-kastély, amely hosszú ideje üresen áll.
Nyíregyháza szecessziós épületeinek állapota változatos: sok közülük szépen felújított, de jócskán akadnak köztük pusztulók is. Kívánom Önöknek, nézzék, olvassák végig a tablókat, legyenek büszkék közös századfordulós épített örökségünkre – amely az Alföld egyik jelentős turisztikai vonzereje lehetne -, és a városban is járjanak nyitott szemmel, hiszen mindig akadhat egy-egy apró részlet, amire rácsodálkozhat az ember.
Köszönet a konferencia és a kiállítás megálmodóinak, Brunner Attilának és Veress Dánielnek, a Nyíregyházi Városvédő Egyesületnek és Cservenyák Katalinnak, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak, hogy helyet adtak a kiállítás számára.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Garai Péter

A kiállításról bővebben itt:
http://www.nyiregyhaza.hu/alfoldi-szecesszio-nyiregyhazan-2016-01-14

Meghívó Szabadkára – szecessziós kiállítás a városháza épületében.

Kiállítások

Brüsszeli kiállítási program Szabadkán!

Közös kiállítás szabadkai magnyitója, 2015. november 6.-án 17 órakor a Városi Múzeum Emléktárgyboltjában.

Meghívó – Alföldi szecesszió

Kiállítások

Alföldi szecesszió meghívó

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit 2015. október 5-6-án a kiskunfélegyházi Városházán és a Kiskun Múzeumban rendezendő Városépítő polgármesterek és az “alföldi szecesszió” című konferenciára és a hozzá kapcsolódó kiállításra.

A Kiskun Múzeum és a Balogh Bertalan Művészeti Alapítvány archív képekből és Bagyinszki Zoltán fotóiból rendezett kiállítását megnyitja Sümegi György művészettörténész, a konferenciát Csányi József polgármester köszönti.

A szervezők nevében,
üdvözlettel:
Brunner Attila

 

Meghívó – Várak a várban című kiállítás, Diósgyőr

Kiállítások

Diósgyőr
2015. szeptember 23. 10.00

 

 

 

“Várak a várban” roll-up szabadtéri kiállítás – Gyula – fotók a megnyitóról

Kiállítások

Ismét egy sikeres megnyitó – A vándorkiállítás második  állomása a Gyulai vár volt!

Kónya István alpolgármester köszöntőjében elmondta: a kiállítást a Diáktalálkozók a hungarikumok és gótikus várak jegyében című pályázat keretében rendezték meg. Mint kiemelte, a projekt célja, hogy az abba bekapcsolódó diákok felkutassák, népszerűsítsék a három település értékeit, várait.
Az alpolgármester úr hozzátette: annak érdekében, hogy a gyulai és a nagyváradi erődítmény megújulhasson, szorosabbra fűznék a két település közötti együttműködést. Ez nemcsak a két város, hanem a környéken élők javát is szolgálná – tette hozzá.
Dr. Kedves Gyula hadtörténész, az Országgyűlési Múzeum igazgatója megnyitó beszédében hangsúlyozta: a vár nem csupán katonai létesítmény, hanem olyan hely, amely töményen mutatja meg egy adott korszak lényegét. A szimpatikus szakember hozzátette: ma már a várak elsődleges funkciója az, hogy bemutassák a régmúlt korok kultúráját.
A megnyitó zárásaként Szabó József, Nagyvárad város önkormányzati képviselője köszöntötte a jelenlévőket, az alkotókat, Gyula város vezetőit. A képviselő úr megköszönte a lehetőséget, hogy a közös projekt részeseként nagyváradi alkotók és diákok is közreműködhetnek a tervezett program lebonyolításában.
A több mint 50 résztvevő 72 színes fotón tekinthette meg a Gyula, Nagyvárad és Diósgyőr várairól készült felvételeket. A kiállítás augusztus 20-ig tekinthető meg nyitvatartási időben, 9–19 óra között a vár földszinti borozójában.

Forrás: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Várak a várban – roll-up szabadtéri kiállítás – Gyula

Kiállítások

meghivo_gyulaTisztelt Kollégák! Kedves Barátaink!

Sok szeretettel várjuk Önt és kedves barátait a “Várak a várban” roll-up szabadtéri fotókiállításunk megnyitó eseményére, ahol 72 db színes fotót tekinthetnek meg a gyulai, a diósgyőri és a nagyváradi várakról!
A megnyitó időpontja július 24-én pénteken este 18.00 óra, helyszín a Gyulai vár előtere (a szobor mellett). A részvétel természetesen ingyenes!

A kiállítás a későbbiekben augusztus 20-ig tekinthető meg a vár földszinti borozójában a vár nyitvatartási ideje alatt 09-19 óra között.

Várak a várban – kiállítás Nagyváradon

Kiállítások

meghivo_nagyvarad

Meghívó

Nagyvárad – Gyula – Diósgyőr
című kiállítás megnyitójára
2015. július 6. 11.00
Nagyvárad

 

Brüsszel – Magyar szecessziós építészet Európában

Kiállítások, A nagyvilágról

A Szecessziós Világnaphoz is kapcsolódva látványos szecessziós témájú hazai kiállítást szerveztek Horta városában Brüsszelben.
Köszönjük Sógor Csaba képviselő úr kezdeményezését.

Brüsszelben az EU . Parlament épületében volt látható –  egy szűk  hétig a tárlat / 2015.május 26-29.

Mintegy 150 színes kép segítségével, döntő többségében Bagyinszki Zoltán fotóival került bemutatásra Európa számára…… a magyar szecessziós építészetünkből
egy reprezentatív válogatás magyar és angol nyelvű kísérő szöveggel. Az anyagot összeállította- kivitelezte- tervezte- szerkesztette Budapestről Papp Linda és Zámbó Lilla
kurátorok.
A legfontosabb múlt-századi alkotó művészek, tervezők és európai szintű műveik kerültek a tablókra. Figyelve arra, hogy  a hazai épületcsodák mellett Erdély, Délvidék,
a Felvidék és Kárpátalja is reprezentálva legyen. Tehát egykor, Magyarországon  készült szecessziós épületeket mutattunk be Magyarországról, Romániából,
Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából. Szerencsés volna, ha sok hasonló kezdeményezés történne az Európai Parlament épületében.

A kiállítást szervezte Sógor Csaba EU P. i képviselő – rendkívül szimpatikus kultúra barát magyar politikus Erdélyből  / Európai Néppárt
A kiállításon Ő köszöntötte a látogatókat közel  80-100 résztvevőt – a kiállítást megnyitotta Bocskor Andrea EU P. i képviselő – Néppárt, FIDESZ- KDNP
Kulturális és Oktatási Bizottsági alelnök. ( többet az interneten lehet olvasni erről a programról)
A megnyitót követően néhány régióból érkezett finom hazai bor mellett beszélgettünk a témáról , a magyar kulturális lehetőségekről, a művészeti marketingről.
A megnyitón több EU.képviselő is megjelent, a kiállítást megtekintette többek között Tőkés László  és Erdős Norbert.

A program később valószínű Magyarországon is bemutatásra kerül.

Bagyinszki Zoltán

Meghívó, szecessziós kiállítás Brüsszelben

Kiállítások

meghívó_hun

invitation_eng_final“Magyar szecessziós építészet Európában”, bemutató kép orientált szöveges kiállítás Brüsszelben az Európai Parlament épületében.
Sógor Csaba EU- képviselő úr által Papp Linda, Zámbó Lilla és Bagyinszki Zoltán közreműködésével valósul meg hazánk művészeti népszerűsítése.
2015. május 26-án kerül sor a megnyitóra, a program célja a népszerű ismeretterjesztés, a magyar kultúra egy szeletének, korszakának bemutatása .
A tablókon magyar és angol nyelvű szöveg – rengeteg színes fotó reprezentálja a rangos magyar szecessziós építészet alkotásait – alkotóit.
A kiállított felvételek- épületek- jelentős része itt a honlapon is megtekinthetők.

A megnyitót követően részletes beszámoló ad tájékoztatást a brüsszeli program sikeres megvalósításáról. ( a 3 alkotó, szerző természetesen részt vesz a megnyitó programjában.)

Bagyinszki Zoltán fotográfus

Zsolnay-tetők vonzásában

Kiállítások

Brüsszel – szecessziós építészetünkről május végi kiállítás az EU. Parlament épületében.
Zsolnay hangulatok, a gyönyörű tetők majolika díszítése, a terek egykori lefedése épületeink megkoronázása volt.
Egy régebbi kiállítás képeivel tiszteleg a fotográfus a brüsszeli siker kapcsán.

Bagyinszki Zoltán fotográfus