Kecskeméti Sándor szobrászművész – arcok

Határon belül - 93.000 km2

Rendkívül szerencsés pillanatban, egy tág perspektívákat megnyitó periódus kezdetén, a hatvanas-hetvenes évtizedfordulón lépett a magyar művészet porondjára Kecskeméti Sándor keramikus-szobrász művész. Ebben az időszakban az iparművészeti ágazatok aktív, mozgalmas alkotóterületekké, kísérleti és megújító törekvéseket összpontosító közeggé váltak. Oldódni kezdtek, majd fokozatosan eltűntek a tradicionális műfajhatárok, s az anyagválasztásban, az anyagmegmunkálásban is váratlan, szokatlan megoldások születtek. Újabb és újabb technikai eljárások kutatására és alkalmazására került sor. Az alkalmazott és az autonóm műtárgy arculata és státusa is módosult. A kerámia művészet megszabadult szigorú szabályaitól: az ún. használati és az ún. díszkerámia is továbblépett a konvencionális, a megszokott műforma-körből. A továbblépés elsőrendű indukálója az önálló plasztikai gondolkozás volt.

Mindezeken a nemzetközi művészeti kezdeményezésekben is általánosan érvényesülő és tetten érhető tendenciákon túl Magyarországon speciális feladatokat is kapott a kerámia művészet. A konvenciókba fulladó, a klasszikus formarend merev keretei között vergődő monumentális szobrászat és kiállítási plasztika, valamint a kisplasztika megújulásra inspiráló elemévé kellett válnia. Ekkoriban a hivatalos, sokszorosan kontrollált szobrászatban még alig-alig kapott hangot, szerepet -példának okáért- a nonfiguratív kifejezés, illetve megjelenítés. Ennek elsőrendű oka az ún. szocialista realista, majd a szigorúan valóságigényű realista művészet elvárásainak bilincs erősségű szorítása volt. A keramikusok azonban szabadon, illetve szobrász alkotótársaiknál sokkal szabadabban, a stílus-elvárásoktól viszonylag függetlenül működhettek. Elsősorban az épület-díszítő, illetve a belső, közösségi rendeltetésű terekbe kerülő-került kompozíciók terén jöttek létre fontos alkotások. Ezen művek alkotói voltak a fiatal Kecskeméti Sándor mesterei, ezen alkotások vonzáskörében végezte művészeti tanulmányait, kezdte meg önálló alkotómunkáját, tárta a nyilvánosság elé az első érett műveit.

Kecskeméti Sándor egy patinás magyarországi kisvárosban, Gyulán született 1947-ben. Családját az “ötvenes évek” magyarországi kommunista politikai viharai sodorták a dél-dunántúli Kaposvárra.

Wehner Tibor – http://epiteszforum.hu/kes-kecskemeti-sandor – részlet

Vélemény, hozzászólás?