Könyv: Alföldi szecesszió

Könyvek

Alföldi szecesszió

Az album Bagyinszki Zoltán eredeti szándéka szerint gyönyörködtető építészeti értékeket mutat be az Alföldről, mint földrajzi tájegységről, amely délen és keleten túlnyúlik a politikai határokon. A lehetséges témák közül a leglátványosabbat, s magára a területre nézve is legjellemzőbbet választotta fényképei elkészítéséhez a könyv kezdeményezője, amikor a századforduló épületein kereste a sajátosan alföldi karaktert. Innen már a bevezető írójának – egyben a kötet szerkesztőjének – kihívó feladata, hogy ezt a megérzett fogalmat: alföldi szecesszió, megkísérelje világosan körülhatárolni, létét szakmai érvekkel alátámasztani. A kérdés nem egyszerű, de a válaszadást ösztönzi, hogy e könyv keretében a valóban gyönyörködtető képek kíséretében lehet foglalkozni a magyar századfordulós építészet sajátszerűségével, az azt minden más kortárs irányzattól megkülönböztető jellegzetességeivel.

Magyarországon a századforduló építészetében a művészeti forradalom nem a szecesszióval köszöntött be, hanem Lechner Ödön nemzeti építészetet, sajátos magyar formanyelvet teremtő kísérletével az 1890-es években. Lechner egyfelől az építészeti gondolkodás úttörői közé tartozik, akik a műszaki fejlődés eredményeit felhasználva, az új anyagokból és új szerkezetekből adódó lehetőségeket akarták érvényesíteni, és ennek következményeit műveiken őszintén megmutatni, anélkül, hogy azt a történeti stílusok eszköztárából vett elemekkel díszítenék. Ugyanakkor nem tartozott azok közé, akik minden ornamentikát és minden hagyományra utaló formálás módot elvetettek, hogy csak a technikát magát hagyják szóhoz jutni alkotásaikon. Azt gondolta, hogy az épületeknek beszélniük kell tudni azon a nyelven, amely kultúrának a szülöttei, csakhogy ezt a nyelvet meg kell találni, meg kell tisztítani, vagy ha erre más mód nincs, meg kell alkotni.

Lechner a magyar népművészet motívumkincsét tartotta egy új építészeti formanyelv forrásának, olyan motívumokat, amelyek a paraszti kultúra évszázadokon át tartó virágzása során a nép közös tudatalattijában, érzésvilágában, ízléskultúrájában, gondolkodásmódjában kitörölhetetlen nyomokat hagytak, és amelyek régiségük miatt az eredetükre, a keleti nagykultúrákkal való kapcsolatra utalnak.

TARTALOM:

SZERBIA

Apatin

Városháza

Újvidék

Zsinagóga, tanácsház és iskola

Újvidéki Takarékpénztár

Magyar Katolikus Gimnázium

Nagykikinda

Villa

Zenta

Tűzoltólaktanya és szertár

Magyarkanizsa

Kaszinó és Takarékpénztár

Palics

Fűrdő-együttes: Női fürdő, Vigadó, Víztorony

Szabadka

Raichl palota

Raichl bérház

Sonnenberg-ház

Városháza

Szabadka vidéki Kereskedelmi Bank

Zsinagóga

MAGYARORSZÁG

Szeged

Raichl-palota

Reök-palota

Beregi-ház

Új zsinagóga

Márer-ház

Deutsch-palota

Gróf-palota

Lechner téri ikervillák

Hódmezővásárhely

Zsinagóga

Első Takarékpénztár

Susáni református templom

Üzletház

Református Bethlen Gábor Gimnázium

Úri Kaszinó

Polgári leányiskola

Békéscsaba

Állami polgári fiúiskola

Békés megyei Gazdasági Egyesület székháza

Szarvas

Gazdasági szakiskola

Kunszentmárton

Zsinagóga

Petőfi Szálló

Felsőpárti református templom

Református Kör

Csongrád

Polgári fiúiskola

Kiskunfélegyháza

Városháza

Kiskunhalas

Városháza

Elemi iskola

Kecskemét

Városi bérház és kaszinó, „Cifrapalota”

Iparos Otthon

Luther-udvar

Főreáliskola

Városháza

Református Főgimnázium és Jogakadémia, Újkollégium

Kerekegyháza

Római katolikus (Szent István király) templom

Nagykőrös

Arany János Református Gimnázium

Gaál-kúria és Jakabházy-Eötvös kúria

Cegléd

Iparbank

Kossuth Lajos Gimnázium

Szolnok

Kádár-cukrászda

Törökszentmiklós

Községháza

Poroszló

Községháza

Tiszafüred

Kossuth Lajos Gimnázium

Városháza

Balmazújváros

Városháza

Debrecen

Megyeháza

Debreceni Református Dóczi Leánynevelő Intézet

Református Főgimnázium

Rendőrség

ROMÁNIA

Szatmárnémeti

Pannónia-szálló

Nagyvárad

Fekete Sas-Palota

Adorján-házak

Deutsch-ház

Füchsl-ház

Poynár-ház

Stem-ház

Nagyszalonta

Városháza

Tövisegyháza

Kintzig kastély

Arad

Jakabffyné bérháza

Bohus-palota

Kultúrpalota

Porcia bérpalota

Temesvár

Állami Felsőbb Leányiskola

Kegyesrendi Főgimnázium, rendház és templom

Lloyd- palota és a kávéháza

Piszika Sándor bérpalotája

A Városi Polgári Menházalap gyárvárosi bérháza

Hungária-fürdő

Liget úti Béga-híd

A kötet szerzői:

Gerle János

Demeter Gábor

Gerle János

Novák István

O. Csegezi Mónika

Ozsváth Gábor

Szekernyés János

Fotó: Bagyinszki Zoltán (Alföldi szecesszió)

Vélemény, hozzászólás?