Esztergom – Bakócz kápolna

Határon belül - 93.000 km2

Az esztergomi székesegyház déli oldalán Bakócz Tamás érsek 1506-ban helyezte el egy kápolnaalapkövét. A kápolnát sírkápolnájának szánta, és 1521-ben ide is temették el. A munka gyors ütemben folyhatott, a belső párkány felirata szerint 1507-ben már állt az alsó szint. A kápolnaoltára azonban jóval később került a helyére: a Firenzében megrendelt márványszobrok Esztergomba szállításáról az érsek csak egy 1519-es levelében intézkedett. A teljes egészében vörös márvánnyal burkolt, kereszt alaprajzú, fémszerkezetű kupolával koronázott épület a magyarországi reneszánsz építészet fő műve. Mintaképei a 15. századi toszkán építészetből származnak, ám részletmegoldásai inkább velencei kapcsolatokat sejtetnek. Az Adria-parti városból származik a kápolna gazdag akantuszornamentikája éppúgy, mint a pillérek felületének tükrös díszítése és a kupola fémszerkezetű kialakítása. A tervező ismeretlen, de elképzelhető, hogy azonos a budai és nyékikirályi építkezéseket irányító építésszel. A mellette dolgozó népes műhely egyetlen tagját ismerjük név szerint, Johannes Fiorentinust, aki két általa faragott sírkövet és egy keresztelőkutat is szignált. Az egyik sírkő, amelyet Jan Laskignieznoiérsek számára készített 1516-ban, azonos részleteket mutat a Bakócz-kápolna egyik nagy Bakócz-címerével, ezért ezt is az ő művének tulajdoníthatjuk. A címer valójában csak másolata a sokkal jobb minőségű másik Bakócz-címernek, amely a kápolna II. Ulászló-címerével együtt egy olyan mestertől származik, aki már korábban is dolgozott Bakócz Tamás számra. Ő faragta ki budai márgából 1493 körül a visegrádi pálos kolostor Bakócz által támogatott építkezésén a két töredékesen fennmaradt Bakócz-címert. Az ismeretlen szobrász, aki minden bizonnyal a Bakócz-kápolna építésének vezető szobrásza lehetett, nagy valószínűséggel a nyéki műhelyből került Esztergomba. A nála kevésbé tehetséges Johannes Fiorentinus, aki közel tíz évvel később Esztergomban egy főként sírkőfaragással foglalkozó műhelyt hozott létre, csak beosztott műhelytárs lehetett.

http://tudasbazis.sulinet.hu

Vélemény, hozzászólás?