Stomfa Pálffy – Károlyi kastély

Felvidék

Stomfa (Pozsony vármegye)

Gr. Pálffy- / gr. Károlyi-kastély 1880
Stomfa évszázadokon keresztül a Pálffyak tulajdona volt: Pálffy Miklós (1657-1732) nádor
egyik unokája, Lipót (1716-1773) tábornagy, főkamarás volt a család stomfai ágának
megalapítója. Az ő dédunokája, Ferdinánd (1807-1900) kieszközölte az uralkodónál, hogy
egyik felmenőjére, nagyanyjára tekintettel (mivel a Daun család kihalt) használhassa a Pálffy-
Daun nevet és címert, továbbá a theanói hercegi címet. Kedvezőtlen, gyenge gazdasági
helyzete miatt arra kényszerült, hogy megváljék a család ősi javaitól, és 1868-ban Stomfát
elcserélte a Károlyi grófi família egyik kis Vas megyei uradalmával. Ezután a Károlyiak
építkezni kezdtek, és az ősrégi szöglettornyos, vizesárokkal övezett várkastély helyére
terjedelmes rezidencia került, amit a századfordulón a megye legszebb kastélyai között
tartottak számon. A gyönyörűséges angol parkban elterülő, monumentális, tornyokkal,
erkélyekkel, oromzatokkal gazdagon tagolt építmény kialakítása – miként a Károlyiak
füzérradványi, parádasvári és tótmegyeri kastélyának tervezése – az ország leggyakrabban
foglalkoztatott építészének, Ybl Miklósnak (1814-1891) a munkája.
A nagyméretű rezidencia, ma sokkal szerényebb külsejű épület mint egykoron volt látható.

 

Vélemény, hozzászólás?