Bény – 800 éves “dombormű” a premontrei prépostság templomában

Felvidék

Bény a valamikori Esztergom vármegye része volt, a mai Szlovákia területén található. Büszkesége a Szűz Máriáról elnevezett egykori premontrei prépostság. 1217 előtt a Hontpázmány nemzetségbeli Omodé ispán alapított monostort a Garam jobb partján. A ninivei premontrei monostorjegyzék 1234-ben még nem, csak 1294-ben említi. Itt temették el Istvánt, az alapító Omodé fiát. Szóbeli végrendeletében megerősítette a monostor részére apja adományait: Kéménd, Páld és Vezekény falut, 2 kandéi szőlőt, egy háromköves malmot stb.

1280-ban a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templomát említik. A 13. században román stílusban épült templom toronypárja elé előcsarnokot emeltek. Így az egyhajós épület hossza 8 x 23 méter lett. A monostor területén Krisztus Szt. Teste, a 12 apostol és Alexandriai Szt Katalin tiszteletére szentelt 3 kisebb templom is állt. A magyar templomépítészetben először a bényi templomnál tűnt fel a sokszögű szentélyzáródás. 1722-ben barokk köntösbe burkolták, majd Hild József önkényes változtatásokkal restaurálta, Henszlmann Imre régi állapotát rajzokon rögzítette. Közelében egy rotunda áll, mely a középkorban a falu plébániatemploma volt. Az elnéptelenedett prépostság javadalmait I. Ferdinánd a nagyszombati jezsuitáknak adta.

http://www.hitvallas.hu

A dombormű egy magyar  vadászójelenetet ábrázol leopárddal. Extra érték az Árpád korból, amely a templom karzat É-i oldalán látható. – Bagyinszki Zoltán

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!