Lőcse 4. – gótikus emlékek, St. Jakab templom – külső képek

Világörökségeink (részletek és az egész) a Kárpát-medencében

A 14. sz. első felében kezdték építeni, de csak a század végére fejezték be. Az álbazilikális, háromhajós, sokszög záródású szentélyű csarnoktp. a Szepesség legnagyobb gótikus tp-a. Hossza 49,5, szélessége 20,4 m. É-i oldalához épült az 1392: felszentelt Szt György-kpna, benne a lőcsei Szent György-szobor. A tp. tornyát a tűzvészek miatt le kellett bontani, a mai torony 1858: épült. – A főoltár fából készült, festett és dúsan aranyozott, 18,62 m magas és 6,27 m széles szárnyasoltár, 1508-17: →Lőcsei Pál műve. A szentély egész terét betöltő oltár szekrényében középen Szűz Mária a gyermek Jézussal, jobbja felől Szt Jakab, balján Szt János ap. A szárnyak belső mezejében 2-2 dombormű Szt Jakab, ill. Szt János ap. életéből. A szárnyak becsukásakor adódó 8 képmezőn Jézus szenvedéstörténetének képei. – A szőlőindákkal, szőlőfürtökkel és madarakkal díszített predella belső terében Utolsó vacsora-dombormű. – A főoltár oromzatában álló apostolfigurák régebbiek, vsz. a retabulum felállításakor kerültek mai helyükre. Egy korábbi főoltárt díszíthettek, s az építmény lebontása után a kegyelet helyezhette őket az újabb alkotmány oromzatába. Sőt, az új oltár architektonikus formájára talán maguk is alakítóan hatottak, s okai v. ösztönzői lehettek a pártázat-kompozíció gótikus karakterének. A szekrény és az oromzat gótikus faragványokkal ékesített; a szekrény hátfalát késő gótikus, poncolt aranymustra fedi. Más jellegűek azonban a további díszek: a predellafülke felső részét 2 szimmetrikus szerkezetű, reneszánsz ízű, leveles-szőlőfürtös ág koronázza, a szőlőlomb egy-egy hajtásán álldogáló 6 madárkával; reneszánsz formájúak a belső szárnymezők háromszögűen fogazott keretlécei és e domborműves táblák felső részeit ékesítő, stilizált növényi ágak. – Gótikus mellékoltárok: 1420/30: lőcsei Szent Katalin-oltár, 1476-90: a Vir dolorum-oltár Mátyás király és Beatrix címerével, 1507: lőcsei Szent Miklós-oltár, 1520: lőcsei Szent János-oltár, 1520/30: lőcsei Szent Anna-oltár. – 1500 k. készült a lőcsei Jézus születése-csoport. A maga nemében páratlan az 1510/20: készült lőcsei Szent György kompozíció. – A szószék reneszánsz-barokk szószékeink legkorábbi példája. A tp-hajóban 1380 k. készült freskóciklust (irgalmasság cselekedetei, 7 főbűn, Szt Dorottya legendája, bolsenai mise, üdvtörténet) a reformáció idején lemeszelték, a 19. sz. restaurálás során tárták föl.

(forrás: http://lexikon.katolikus.hu )

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!