Budapest – Antall József síremléke a Kerepesi temetőben

Budapest

20 éve hunyt el Antall József miniszterelnök.

A Kerepesi úti temetőben áll Melocco Miklós szobrászművész 1999-ben felavatott alkotása:
Antall József síremléke.

A temető egyik teresedő síkján, magányosan áll az emlékmű. Háromfokú, konzolos kiszögellésű, négyzetes alaprajzú pódiumon nyugszik a kompozíció, amelyet a délnyugat – északkelet tengely mentén csupán két hasadékszerű kapuban végződő ötfokú és enyhe ívelésben szűkülő lépcsősor bont meg. E nyílások teszik lehetővé, hogy az emlékmű körüljárása után a sír közvetlen közelről is látszódjék.
A posztamensen és a fölvezető fokok vízszintes sziluettjein kívül más egyenes síkfelület az emlékművön nem található. Nem is férne rá: a sárgás-rózsaszínes kőfaragvány a kapuk fölött két helyen összefogott olyan drapériát formáz, amelynek négy sarka a talapzat sarkaival egyező irányba állítva négy életnagyságúnál alig kisebb figurában végződik, mintegy azt az illúziót keltve, hogy a “kőleplek” az alakok “hátára vannak rögzítve”, s általuk vannak “kifeszítve a szakadáspont végső határáig”. A széthúzó figurák átlós elrendezésben rímelnek egymásra. Az északi és déli alak ágaskodó lovon ül, kantárok helyett egy-egy koponyájukról leválasztott szarvasagancsba kapaszkodva. A keleti és a nyugati alak teste kivehetetlen, minthogy csuhába vannak öltözve, bő köpenyük legföljebb a kezüket hagyja szabadon: ők egy-egy keresztet markolva fordulnak a nekik rendelt égtáj irányába. A párok rímelnek is, különböznek is egymástól.

Forrás: http://epa.oszk.hu/01300/01326/00001/januar2.htm

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!