Tallinn városa 1. sorozat – A Tallinni bástyák (Észtország)

A nagyvilágról

Tallinn építészeti történetéről

Tallinn mai óvárosának épületei nagyrészt a dán és a német korszakból származnak. A középkori Tallinn (Alsóváros) az
építkezésben is eltért Toompeától. Ez valamennyire a városok fekvése, illetve a természeti adottságok miatt is
alakult így. Tallinnban mindenhol az utolsó ház udvara és a városfal között utcák mentek. Ezeket pomeriumnak hívták.
Toompeában (a Felsővárosban) az udvarok közvetlen a védőfalak tövében végződtek. Ez részben azért is volt így, mert
a Felsőváros jóval kisebb volt, – a helyet maximálisan ki akarták használni – valamint Toompea egy kimagasló,
helyenként rendkívül meredek oldalú dombtetőn állt, így a Felsőváros falait különösen nehéz volt ostromolni, és így
a felsővárosi épületek sem voltak annyira közvetlen veszélynek kitéve, ezért az udvarok egészen a várfalig
elnyúlhattak. A börtönöket és a fogdákat nagyrészt a várfalak tornyaiban, valamint a bástyákban és ezek alagsoraiban
alakították ki.
Mikor Tallinnból Hanza-város lett, a város faépületeit lassacskán felváltották a masszívabb és a tűzvész
szempontjából biztonságosabb kőházak. Viszont a Tallinnt körbevevő, külvárosnak számító, apróbb falvacskák kizárólag
csak faházakból állhattak. A “külvárosi” részben tiltották a kőházak építését, ugyanis ezeket a fakunyhókból álló,
kisebb településeket támadás vagy hasonló vészhelyzet esetén felgyújtották. Így ez az ellenség esetleges támadását
késleltette, lelassította. Az első kőházak építését a város falain túl csak az 1800-as évek elején engedélyezték.
A 13. század közepétől, mikor Tallinn lakossága lényegesen gyarapodni kezdett, a városfalakon belül a helyet egyre
jobban ki kellett használni. Ekkor születtek meg a több – két, három, négy – emeletes épületek, valamint ugyanekkor
az utcák jelentősen összeszűkültek. Ebből az időkből származnak úgyszintén az óvárosban mind a mai napig gyakran
látható, középkori padlásfelvonók. Mivel Tallinn kereskedelmi város volt, viszont az épületei magasabbak lettek, a
földszinti helyek összeszűkültek, ezért a raktározásra többnyire a padlás volt a legalkalmasabb. Ezekhez viszont
felvonókat kellett építeni.
Az 1380-as években a tallinni Városi Tanács elrendelte, hogy a várfalon belül mindegyik épületnek kőből kell lennie.
Ha ennek a határozatnak valaki nem tett eleget, annak a házát lefoglalták.
A 14. század elején megerősített városfalakon noha még csak 10 őrtorony állt, 1530-ra már 30 toronyból kémlelték az
őrök a messzi tájakat. Addigra a várfalakat is tovább erősítették, valamint magasították. A tornyokat és bástyákat
más célokra is használták. Mint már előbb említettük, többek között a rabokat is ott őrizték, de ugyanezek megfelelő
helyet nyújtottak a közjót szolgáló helyiségeknek, mint például közös (többnyire hadi felszerelést tároló)
raktáraknak, ahol lándzsákat, kardokat, íjakat, ágyúkat, lőport és takarmányt raktároztak a város esetleges
védelmezésére, de akadt például szaunatorony is. Ez utóbbi torony a város nyugati részén mind a mai napig
megtalálható. A Sauna Torn az északi éghajlat miatt a köznép számára épített torony volt, hova bárki járhatott
melegedni, mosakodni, felüdülni, szülni vagy valamilyen betegségből magát kikúrálni.
Az alsóvárosi középkori házak ajtajai, kapui előtt még napjainkban is megtalálhatók az ún. “beszélgető kövek”. Ezek
vagy faragott, díszített, gyakran kocka alakú kövek vagy pedig lépcsőfokok voltak. A középkorban a házak lakói ide
ültek ki esténként, beszélgetni szomszédaikkal, mígnem az 1700-as években egy olasz származású helytartó katonai
fenyítéssel betiltotta az esti lépcsőn üldögélést, mert úgy tartotta, hogy az a késő középkorból megmaradt, sötét,
barbár szokás volt.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[google-map-v3 width=”350″ height=”350″ zoom=”12″ maptype=”roadmap” mapalign=”center” directionhint=”false” language=”default” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”Tallinn{}castle-2.png{}A Tallinni bástyák” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]

Vélemény, hozzászólás?