Gyula – város védett műemlék épületei

Gyula városa

Az épületek listája:

1
Teodor Papp síremléke Román ort. temető 3. parcella 8. sírhely

2
volt Polgári Leányiskola – ma bezárt intézmény , az Alföldi- tégla- szecessziós építészet remekműve. Pfaff Ferenc tervei szerint épült.

3
Kapus-híd az Élővíz-csatornán. 1816-ban épült Bodoky Mihály tervei szerint téglából készült – a maga nemében a 2 ívnyílású híd hazánk egyik legnagyobb mérnöki létesítménye.

711
Római katolikus templom
Apor Vilmos tér
NÉMETVÁROS
Késő barokk templom, épült 1863-1866 között, tervezte Nunbach József. A Szabadság téri templom mása kisebb változtatással, a portikusz négyoszlopos, timpanonos, a torony a karzat fölött, párnatagos toronysisakkal készült.

712
Nepomuki Szt. János-szobor
Apor Vilmos tér
Nepomuki Szt.János szobor, barokk. Készült 1729-ben, állította Csík Péter vármegyei jegyző, a Németgyulát Magyargyulától árkon átvezető hídfőre. Az 1801-es tűzvészben a híd elpusztult. A szoborház 1883-ban készült késő romantikus stílusban.

713
Erkel Ferenc szülőháza
Apor Vilmos tér 7.
Erkel Múzeum, Erkel Ferenc szülőháza, németvárosi kántor és iskolaház, épült 1802-ben. L alakú polgárház. Lakórésze 3 szoba, konyha, kamra, tanterem tanári szobával, fa mennyezet. Részleges helyreállítása 1985-ben?

734
Szentháromság- kápolna
Kossuth tér
Szentháromság kápolna, barokk, épült 1752-ben. Az 1738-ban a pestis elmúltával fogadalmi kápolnának. 1815-1817 között karzattal bővítették, síkmennyezetes hajóban biedermeyer szekrénykében Madonna-szobor áll. A szentélyében oltár. 1984-ben felújították.

714
Polgárház
Árpád utca 3.
Földszintes polgárház, Kliment ház, empire-copf, épült 1802-ben.

8814
Ferences templom és rendház alapfalai
Epreskert utca 19.
ROMKERT
Ferences rendház és templom alapfalai, gótikus, fennállt 1420-1566 között, építette Maróti János, macsói bán. Corvin Erzsébet és Frangepán Beatrix síremléke.

718

Százéves cukrászda
Erkel Ferenc tér 1. (Jókai utca 2.)
Emeletes üzlet- és lakóház, copf-empire bécsi iskolás, épült 1803-ban. A Százéves cukrászdát 1840-ben alapították. Eredeti bútorainak restaurálásával, vásárlások útján való gazdagítással, további termek berendezésével, a szabadkéményes cukrászműhely-múzeum kialakításával 1986-ra készült el. A házat Czigler Antal tervezte és építette. L alakú, három oldalról utcával, ill. térrel övezett épület. A Jókai utcai homlokzat 1+2+5+2 tengelyes, középrizalitban 6 korinthoszi fejezetű pilaszter átfogja a két szintet. Az Erkel téri homlokzat 2+4+2 tengelyes, földszintjén kapu-vakkapu szimmetriával. Udvari homlokzatán kosárív.

719
Földszintes gazdaház
Erkel Ferenc tér 2.
Földszintes gazdaház, volt r.k. kántorlak, copf stílusú, épült 1802-ben, tervezte és építette Czigler Antal. Oromzata félkör záródású inflexiós kompozíció. Hangsúlyos szögletes volutával. Hajlított ház, az utca felé három nagy szobával.

720
Római Katolikus Iskola
Erkel Ferenc tér 3.
Általános iskola, volt r.k.iskola, klasszicista, épült a török fürdő falainak felhasználásával 1818-ban, építette Nuszbeck Mihály. Tér felőli emeletes homlokzata 9 tengelyes.

738
Kereskedőház
Eszperantó tér 1-2.
Emeletes lakó- és üzletház, kereskedőház. Copf, épült 1802-ben. A ház a kapushíd hídfőjében áll. A tér felé emeletes, a híd mentén földszintes, az élővízcsatorna és az udvar felé is emeletes. Tér felőli homlokzata 1+3+1 tengelyes.

721
Görögkeleti templom
ORTODOX KATEDRÁLIS
Szent Miklós park
Görögkeleti templom, késő copf, épült 1802-1812 között. Oldalhomlokzata bélletes ív-pillérsoros 4 ívvel, tornya a nyugati kétemeletes karzat fölött. Toronysisakja 1953-ban leégett, a mai annak rossz arányú pótlása. Nagyméretű héttengelyes, négyszintes ikonosztáza gazdag kora klasszicista architektúrával, de kevésbé kvalitásos festményekkel készült.

723
Görögkeleti templom
Jász Lukács utca
Görögkeleti román templom, poszt-copf stílusú, épült 1864-ben a Miklósvárosi templom kicsinyített másaként, bélletes ív-pelléris oldalhomlokzattal, karzat feletti laternás-toronysisakos toronnyal és a Miklósvárosi kora klasszicista ikonosztáz hű másolatával.

745
Földszintes polgárház
K. Schriffert József u.1.
Földszintes polgárház, épült 1802-ben. Udvari homlokzatán félköríves-pillérsoros tornác húzódik.

9075
Polgárház
(ún. Ladics-ház)
Jókai utca 4.
Polgári életmódtörténeti múzeum, eredeti berendezéssel, Ladics-ház. Földszintes polgárház, melléképületekkel, késő copf, épült 1801-ben, tervezte Czigler Antal. Utcai homlokzata eredetileg vízszintes sávozott, lizénás osztású volt, 2+kapu+6 tengellyel, az 1870-es években kapu+8 tengelyessé változott. Udvari homlokzata ív-pillérsoros tornáccal, sarokban üvegfalú szobával bővítve. Helyiségek: kapualj-férfi szoba-női szoba-női szalon-ebédlő-szülői háló-fiú háló-lány háló, fürdőszoba-konyha, kamra, pince, padláslépcső-kocsiszín-istálló-kamra, padláslépcső-konyha-szoba, részben alápincézett.

724
Földszintes polgárház
Jókai utca 30.
Földszintes polgárház, empire, épült 1802-ben, tervezte és építette Czigler Antal. Korábban a Nap-kocsma, később általános iskola működött benne. L alakú, Jókai utcai homlokzata 2+1+4 tengelyes, az Apor tér felé 8 tengelyes.

725
Polgárház
(ún. Máriás-ház)
Jókai utca 31.
Az ún. Máriás-ház, polgárház, klasszicista, épült 1802 körül. Apor-tér felől rövid homlokzatán haranglábszerű fedeles, pilaszteres kerettel övezett szoborfülkében Mária-szobor van aszimmetrikus helyzetben. A hosszhomlokzata 11 tengelyes. Alápincézett, két dongaboltozatú pincével.

732
Lakóház
Károlyi utca 12.
Lakóház, kora eklektikus, épült a XIX. század második felében.

727
Almássy-kastély
Kossuth utca 15.
Volt Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély, barokk-copf, épült 1725 körül, bővítették 1745-ben és 1795-1798 között, 1801-ben leégett, 1802-1803 között Czigler Antal tervei szerint újjáépítették, ekkor kapta második tornyát és kupoláját, portikuszait, egységesítették a melléképületeket. Az emelet 5 tengellyel bővült mindkét irányában. Az emeletes manzárdtetős épület déli homlokzata 5+3+4+3+4+5-tengelyes, a toronyhoz földszintes szárnyak csatlakoznak, a gazdasági szárny földszintes, kéthajós, hosszú boltozott pince van alatta. Az épület földszinti helyiségei boltozottak. Az északi torony török eredetű.
Az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlék együttes.

739
Emeletes polgárház
Kossuth utca 7.
Emeletes polgárház, késő klasszicista, épült 1860 körül csendőrlaktanya céljára. Utcai homlokzata 5 tengelyes, földszint közepén van a kapu. A pince és a földszint boltozott, a lépcsőház boltozott és pilléres, reprezentatív tér.

740
Volt megyei jegyzői kúria
Kossuth utca 11.
Megyei jegyzői kúria, földszintes, épült 1801-ben, késő copf stílusú. Tervezte és építette Czigler Antal. Jelenleg a Kötőipari Vállalat irodaháza.

741
Volt árvaház
Kossuth utca 28 .
Volt árvaház, ma diákotthon, neoreneszánsz-eklektikus, építette Wenckheim Krisztina 1874-75 között. Tervezte Ybl Miklós. Az épület főhomlokzata 2+1+2+1 tengelyes.

716
Református templom
Petőfi tér
Református templom, copf stílusú, épült 1791-95 között, 1801-ben leégett. 1801-04 között újjáépítette Czigler Antal, bővítették 1820-21-ben és 1875-ben. Orgona 1824-28-ban készült. A déli kétszintes karzat fölött áll a párnatagos, sisakos torony.

717
Volt Megyeháza (Városház)
Petőfi tér 3.
Volt megyeháza, ma városháza, barokk-neoreneszánsz, épült 1777-91 között Linczbauer János munkájával. Az emeletes, földszintjén boltozott 4+5+4 tengelyes épületet 1876-77 között Lederer Ede tervei szerint 2+4+5+4+2 tengelyesre építették át. Reprezentatív a kapualj, lépcsőház, díszterem térsor. A díszterem karzatos, kazettás mennyezetű, három bronz üvegcsillár díszíti. A földszinti helyiségek ma is boltozottak.

744
Római katolikus templom
Harruckern tér
Római katolikus templom, barokk-copf, épült 1775-77 között Linch János Károly tervei szerint. Építette báró Harruckern Ferenc és Dierling Antónia. Szentély egy boltszakaszos, félköríves apszissal, a szentély két oldalán a sekrestye fölött oratórium van. A hajó három boltszakaszos, amelyhez kétemeletes orgonakarzat csatlakozik. A karzat fölött párnatagos, laternás-sisakos torony áll. A főoltárt és a mellékoltárokat J. L. Hillebrandt tervezte. Oltárképei – Szeplőtelen Szűz, Szt. Anna, Szt. József – igen értékesek. Harrucken Ferenc portréját síremlékén Martin Fischer készítette. (Mennyezeti seccok: Patay, 1987.)

726
Gótikus várkastély
Várfürdő út
Gótikus, tornyos várkastély, múzeum, épült 1403-45 között, a Marótiak idejében. 1495 után, Corvin János és Frangepán Beatrix idejében tovább díszítik és építik. 1566-1695 között török kézen volt. 1720-1795 között megyeháza, 1801-ben leégett, 1905-ben állagmegóvást végeztek, 1956-62 között részlegesen helyreállították. Az ország legépebb gótikus lakópalotáját és kápolnát tartalmazó épület. Helyiségei harántdongásak, válltagos kő ajtókeretek és sarokkandallók, kőkeretes ablakok gazdagítják. Északnyugati reprezentatív palotahomlokzata feltáratlan.
Az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlék együttes.

729
Rondella
Várfürdő út
Emeletes, boltozott, kerek ágyúbástya-rondella, reneszánsz, épült 1495 körül, Corvin János idejében, a belső várat övező védfalhoz nyugati sarokbástyaként. A védfal 1403-ban két toronnyal, 1445-ben további hat ötszögű őrtoronnyal épült ki.

730
Egy ívnyílású híd (szigeterőd híd)
Várfürdő út
Egy ívnyílású híd, empire, épült 1802-ben, építette Czigler Antal téglából, mellvéde pillérek között kovácsoltvas, érintő körök fonata. Kapusház, romantikus, épült az 1850-es években.

728
Volt lovarda
Várfürdő út 2.
Volt lovarda, ma uszoda, klasszicista, épült 1833-ban. Hosszhomlokzata 7 tengelyes, rövid homlokzata 3 tengelyes.
Az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlék együttes.

747
Volt Városháza
Városház utca 13-15.
Volt Városháza, 1987 óta városi könyvtár, romantikus, épült 1859-61 között, tervezte Nuszbek József, bővítette Ursitz Lipót 1801-ben. Az emeletes épület utcai homlokzata 3+5+5+5 tengelyes, udvari homlokzata vakíves, ill. ív-pillérsoros tornácfolyosóval. Részben alápincézett. A földszinti helyiségek boltozottak. Reprezentatív a kapualj, folyosó, lépcsőház, díszterem térsor.

748
Földszintes polgárház
Városház utca 20. STORNÓ!
Földszintes polgárház, kora eklektikus, épült az 1870-es években.

749
Bárdos-híd
Vértanúk útja
Bárdos-híd, empire, épült 1807-1818 között Vertich József tervei szerint, kivitelezte Czigler Antal. Téglahíd, 4 ívnyílású.

736
Volt honvéd laktanya (idősek otthona)
Vértanúk útja 1-5.
Volt honvédlaktanya, kora eklektikus, épült az 1870-es években. Az emeletes U alakú ház udvari homlokzata szegmensív-pillérsoros tornácfolyosóval.

731
Kálvária-apsziskápolna
Kálvária domb
Kálvária-apsziskápolna, barokk, épült 1760-ban. Építette báró Harruckern Ferenc. Az i.e. 2000 körül emelt földpiramison lizéniával övezett, ráccsal elzárt diadalívvel megnyitott kápolnaapszis. Fedélszéke előtt emelt timpanonos oromzat van, a boltozott térben hatalakos fa Kálvária-szoborcsoport.

11188
Megyei Bíróság és Büntetésvégrehajtási Intézet
Béke sugárút 38.

11094
Wenckheim-Almássy-kastély
Széchenyi u. 71. GYULAVÁRI
FELUJÍTOTT GYÖNYÖRŰ KISKASTÉLY, MÚZEUM ÉS RENDEZVÉNY KÖZPONT

11285
a történeti belváros területi védelme

Közvágóhíd, a régi vágóhíd épületei
Csabai út és Kétegyházi út sarka
3 klinkertéglával burkolt épület, nyeregtetővel, oromfallal, fehér vakolatdíszekkel.
A 9/2009. (III.6.) OKM rendelet 103. § (1) bekezdése nyilvánította védetté.

Vélemény, hozzászólás?