Evangélikus templomok Békésben (Határon belül)

Határon belül - 93.000 km2

JANECSKÓ JÁNOS ÉS DR. NÉMETH CSABA MOST MEGJELENT KÖNYVE KAPCSÁN

A reformáció 500. évfordulójára készül a protestáns világ.
Ez az „új” tanítás változtatta meg Európát és a világ több pontját ott, ahol megismerhették Luther és a reformátorok tanításait. A hitigazságok egyetlen forrásának a Bibliát fogadják el a protestánsok.A reformáció a társadalom egész kultúráját gyökeresen átalakította, a műveltség színvonalának általános emelkedését eredményezte. Fejlődött az oktatás, a nép írni-olvasni tanítása a reformáció vallási célkitűzéseiből egyenesen következett, hiszen a Biblia olvasását mindenki számára lehetővé akarták tenni. Nagy eredménye a könyvnyomtatás megteremtése, az irodalom magyar nyelvre való váltása.

Így történt ez Békés megyében is. A török utáni időben idetelepült orosházi magyar, berényi német- és csabai-, szarvasi- stb. szlovák evangélikusok a reformáció tanításait követve élnek itt 1720-as évektől napjainkig.

Az evangélikus gyülekezetek élén sok kiváló tudós lelkész szolgált, akik a hívek lelki gondozásán kívül világlátott tapasztalatukkal, kulturáltságukkal sokat tettek a megye fejlesztéséért, a települések alakításáért, a lakosság iskoláztatásáért.

Az evangélikus tanítók, tanárok, művészek, mérnökök legjobbjainak is emléket állít Janecskó János és Dr. Németh Csaba „Múlt, jelen, jövő…?” című, most megjelent könyve. Az írás szól az evangélikus iskolákról, TEMPLOMAIKRÓL, az egyház szociális tevékenységéről, híres evangélikus könyvekről, de foglalkozik a veszteségekkel is.
Az evangélikusok létszáma fogy. Az országos születéscsökkenésen kívül a berényi németek kitelepítése, a szlovákok egy részének kitelepülése apasztotta az evangélikusok számát. Veszteséget jelentett az egyháznak az iskolák, a szociális intézmények és az egyházi vagyon államosítása stb…

Szól a könyv a rendszerváltás utáni helyzet alakulásáról, valamint a mai evangélikus írók és művészek munkáiról. A könyv a Gyulai Evangélikus Egyházközség gondozásában jelent meg.
Ugyancsak a közelgő 500. évforduló megünneplése jegyében mutatja be Bagyinszki Zoltán fotográfus honlapja a megye evangélikus templomairól készült összeállítást. A kitűnő fotóművész gyönyörű képein keresztül láthatjuk az építészeti értékeket, a változatos stílus és formavilágú egyházi műalkotásokat. A falusi kistemplomoktól Európa 2. legnagyobb Evangélikus templomáig!

A könyv megjelentetésével tiszteleg Gyula városa és az Evangélikus Közösség és a fotográfus a reformáció közelgő 500 éves évfordulója előtt.

A hiánypótló mű annak reményében került kiadásra, hogy az olvasók érdeklődése megnő a reformáció 500 éves története iránt, a képek pedig motivációt jelentenek a templomok felkeresésére, megtekintésér- higgyék el , érdemes…

Bagyinszki Zoltán

Vélemény, hozzászólás?