Kategória Archívum: Highland

(Hungarian) Eperjes – Szent Miklós templom

Highland

(Hungarian) Bártfa – Nyáridőben

Highland

(Hungarian) Magas – Tátra, Zöld tó a hegyek karéjában

Highland

(Hungarian) Késmárk – Thököly várkastély

Highland

(Hungarian) Szepességi faszobrok a zólyomi vár kiállításán – másolatok

Highland

(Hungarian) Márkusfalva 3. Máriássy kastély – belsők

Highland

(Hungarian) Márkusfalva 2. Máriássy kastély – külsők

Highland

(Hungarian) Magas – Tátra – Fehér patak mentén

Highland

(Hungarian) Lőcse – reneszánsz városháza

Highland

(Hungarian) Igló – Szűz Mária Mennybemenetele templom

Highland