Ólubló – Vár

Felvidék

Fényes Elek szerint “Lublyó, vár, Szepes vmegyében, egy magas hegyen, közel a gallicziai határhoz, Lőcséhez 8 órányira. Alatta folyik a Poprád. E vár a történetben hires. Itt laktak Lengyelország kormányzói, kik a lengyelek birtokában volt 16 szepesi városok igazgatói valának; itt laktak Szepes történetében hires lengyel herczegek, Lubomérszkyek, kikről Wágner Károly in Analectis Scepusii sok emlitést tesz. A várhoz tartozik Hobgard helység, valamint a hegy alatt fekvő curialis birtok Szadek. Közelében vannak e várhoz tartozó szép erdőségek, és egy 700 holdnyi majorság. A föld középszerü, s rozsot is terem. A vár ura Raisz György, ki ezt a kamarától vette. Benne pompás lakás van, mellyhez több épület tartozik, hol a kamarai igazgatás alatt tisztek laktak; a várszolgákon kivül más lakosai nincsenek. Van itt egy kápolna is és egy pálinka-gyár.”

Forrás: wikipédia

Vélemény, hozzászólás?