Szombathely – Iseum-Isis szentély

Határon belül - 93.000 km2

A savariai Isis szentély legkorábbi feliratos emléke a Tiberius Barbius Valens által állított oltárkő aminek külön érdekessége, hogy az állítója a város egyik duumvirje (polgármestere) volt. Ez mindenképpen jelentős helyi Isis közösségre és egy minden bizonnyal fából épült szentély meglétére utal már a Kr.u. 1 század végén. Talán ennek a szentélynek a levert vakolatából származnak azok az impozáns freskótöredékek, amelyek életnagyságú Isis papokat és papnőket ábrázolnak sistrummal a kezükben.

Hadrianus császár idején a szentélyt kőbe építik és előcsarnokkal bővítik, amelynek homlokzata a Borostyánkő útra néz. A monumentális szentélyegyüttes mérete 44 x 72 m, amellyel a mai ismereteink szerint a Római Birodalom negyedik legnagyobb Iseuma (Alexandria, Róma, Sabbratha). A szentélyt és épületdíszeit a Kr.u. 2-3. század fordulóján a Severus-dinasztia idején felújítják, erre utalnak a szentély főfeliratának töredékei. Az 1955-61 közötti, Szentléleky Tihamér vezette ásatásokon előkerült a templom homlokzatát díszítő nagyméretű márvány faragványok, épületelemek Pannonia legjelentősebb szakrális emlékévé teszik a savariai Isis szentélyt.

A legismertebb dombormű a Sothis-kutya hátán lovagló Isis, ugyanez az ábrázolás díszítette a Róma városi Isis főtemplom homlokzatát is. Szintén monumentálisak a szentély udvarára ledőlt majd 7 méteres 8 tonna súlyú szürkegránit monolit oszloptörzsek, amelyek a Márvány-tenger kis-ázsiai partvidékéről származhatnak (ma Törökország). A szentélyt a Kr.u. 4. század elején Nagy Constantinus uralkodása idején (Kr.u. 320-330-as években) valószínűleg gazdasági-politikai okokból (állami dotáció felszámolása) bezárják. Ezután a szentélyt több szakaszban, szisztematikusan lebontják, helyén szórványos temetkezések történnek. A szentély végső elbontása és a falak alapig való kitermelése I. Valentinianus császár idejére (Kr.u. 364-375) tehető, Ammianus Marcellinus római történetírótól tudjuk, hogy Kr.u. 374 telét a császár Savariában töltötte kvád hadjárata előtt. Ehhez az eseményhez köthető az Iseum szomszédságában a mai Képtár alatt feltárt nagyméretű gabonaraktár építése, amelyhez az elbontott szentély építőanyagát használták fel. A bontás és magtár építés után az Isis szentély területén a törmeléket elplanírozzák és később újabb temetkezéseket ásnak bele, a Borostyán út használata ezután is folyamatos.

Forrás: iseumsavariense.hu

Vélemény, hozzászólás?