Marosvásárhely – Teleki Téka

Erdély - Partium

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár az elmúlt századok európai könyvkultúrájának egyik leggazdagabb erdélyi gyűjtőhelye. Több mint kétszázezer kötetével enciklopédikus tudománytár, bibliofil ritkaságok őrzője. Törzsanyagát két nagyobb könyvgyűjtemény, a 40 000 kötetes Teleki Téka és a 80 000 könyvet számláló Bolyai Könyvtár képezi. Az ún. vegyes gyűjtemény több egykori magángyűjtemény, megszüntetett felekezeti iskola és egy ferences kolostor idekerült töredékkönyvtáraiból áll – ily módon a hagyományos erdélyi könyvtártípusok szinte valamennyi változata jelen van az állományban.

A Teleki Téka magyar nyelvterületen az egyik első nyilvános könyvtárként nyílt meg 1802-ben, azóta is megszakítás nélkül működik.

Alapítója, gróf széki Teleki Sámuel (1739–1822) korának egyik legképzettebb bibliofilje volt. Gyűjteményét kezdettől fogva közkönyvtárnak szánta, s jelentős közéleti tevékenysége mellett – 1791-től haláláig Erdély főkancellárja – egész életében dolgozott a bibliotéka gyarapításán. Állandó kapcsolatot tartott a nagy európai nyomdákkal, könyvkiadókkal, így sikerült megvásárolnia a könyvnyomtatás kezdeteitől a 19. század elejéig kiadott legjelentősebb munkák nagy részét.

Az épület – ahol a könyvtár ma is működik – a 17-18. században épült barokk stílusban. A Wesselényi családtól örökölt házhoz Teleki Sámuel 1799-1802 között emeltette azt a szárnyat, ahol könyvei most is az eredeti elrendezésben tekinthetők meg.

Ma tudományos szakkönyvtárként működik, folyamatosan gyarapodó állománnyal. Gyűjtőköre elsősorban a történelem, helytörténet, művelődéstörténet, társadalomtudományok területét öleli fel. Évente átlagosan 250-300 olvasó-kutató dolgozik itt, valamint több ezer turista látogatja.

Forrás: telekiteka.ro

Vélemény, hozzászólás?