Budapest – Schmidl Sándor családi síremléke

Budapest

Schmidl-síremlék. Kozma u. 6., zsidó temetőben jobb 8. sírbolt, készült Schmidl Sándor és családja számára 1903-ban. Lechner Ödön és Lajta Béla közös munkája.

Az építmény a temető fala mentén, hasonló családi sírboltok sorában két oldalról szabadon áll, hátával a temetőfalnak támaszkodik. A sírbolt paraboloid ívű dongaboltozatos épület, amelyet elöl s hátul a boltozatnál szélesebb és magasabb, szélein szabad ívekkel formált fal zár le.

A sírbolt alatt kripta helyezkedik el, tégla falazattal és téglaboltozatos födémmel. A felépítményt vasbeton héj tartja. A homlokzatokat kék mázas, növény ornamentikát hordozó kerámiával burkolták. Bemélyedő mezőkben mozaikdísz található. A bejárati ajtó vasból készült, üvegezett. A kapu fölötti mezőben felirat: “Schmidl Sándor családja”. Jobboldalt: “Tervezte Leitersdorfer Béla” A belsőben a falburkolatok a külsőhöz hasonlóan kerámia ill. mozaikdíszesek. A padlón márvány kriptafödél, körötte márványmozaik. A hátsó falon márványtábla Scmidl Sándor és felesége születési és halálozási dátumával.
A temetőbejárattól jobbra levő sírboltok sorában elhelyezkedő, hátával a temetőfalnak támaszkodó, boglyaíves dongaboltozatos épület fodros, kék mázas kerámia burkolattal, mozaikdísszel, lemezdomborításos ajtóval. A belső dekoráció a külsővel megegyező technikájú.

Lajta Béla terve szerint épült Schmidl Sándor családja számára.

Forrás: muemlekem.hu

Vélemény, hozzászólás?